NU Actueel

Moet anticonceptie gratis zijn?

 - NU Actueel Video bekijken

Maak anticonceptie helemaal gratis. Dat is de eis die verschillende vrouwenrechtenorganisaties bij de Staat hebben neergelegd. Acht procent van de vrouwen heeft weleens besloten geen anticonceptiemiddelen te kopen uit geldgebrek, geven de organisaties als een van de redenen voor de rechtszaak. Geldgebrek mag niet betekenen dat een vrouw haar zelfbeschikkingsrecht niet kan uitoefenen, zeggen ze. En omdat het vaak vrouwen zijn die anticonceptiemiddelen gebruiken en ervoor betalen, is er sprake van ongelijke behandeling van mannen en vrouwen, aldus de aanklagers.

Opdrachten:

  1. Noem drie voorbeelden van anticonceptie.
  2. Wie waren de Dolle Mina’s?
  3. Waarom werd in de jaren ’60 de pil gratis voor vrouwen?
  4. Waarom werd de pil uit het basispakket gehaald?
  5. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid om ongewenste zwangerschap te voorkomen?

Eigen mening:

De rechter vindt dat het huidige systeem de toegang tot anticonceptie niet belemmert. “Vrouwen in Nederland kunnen beschikken over een ruime selectie van anticonceptiemiddelen, die vrij verkrijgbaar zijn en die niet zo veel kosten dat ze die niet kunnen aanschaffen.”

  1. Ben jij het eens of oneens met de uitspraak van de rechter? Motiveer je mening.

 

Extra info: Rechter: anticonceptie hoeft niet gratis

Extra info en filmpje: ‘Anticonceptie is een politieke speelbal geworden’

 

Wil je meer weten over NU Burgerschap?

Ga naar de site