NU Actueel

Methaanlek ontdekt

  • 28 november 2019
  • Niveau: Onderbouw
  • Bron: NOS
 - NU Actueel Video bekijken

De wereld warmt op en dat wordt direct in verband gebracht met de uitstoot van broeikasgassen, zoals waterdamp en kooldioxide. Methaan en lachgas zijn ook broeikasgassen maar deze zijn minder bekend. Wist je dat methaan meer warmte absorbeert dan kooldioxide?

Van CO2 weten we dat de concentratie flink toeneemt. Dat heeft vooral te maken met de verbranding van fossiele brandstoffen. Ook de methaanconcentratie stijgt. Maar de bronnen van al dat extra methaan in de lucht zijn moeilijker te achterhalen. Er zijn natuurlijke bronnen van methaan. Denk bijvoorbeeld aan het methaan dat vrijkomt bij het ontdooien van de permafrost, de bevroren toendrabodems die grenzen aan het poolgebied, door de stijging van de temperatuur. Er zijn ook methaanbronnen die direct met de mens te maken hebben, zoals de veeteelt.

Een van die menselijke bronnen is kort geleden heel duidelijk vanuit de ruimte in beeld gebracht. Daarmee kon de oorzaak van dit grote methaanlek worden opgespoord.

 

 

Reinier van den Berg, weerman

 

 

Opdrachten 

1 Lees de tekst en bekijk de afbeelding van het broeikaseffect.
a Leg kort uit wat de atmosfeer is?
b Bekijk de afbeelding. Wat zou er met de temperatuur op aarde gebeuren zonder broeikaseffect?
c Noem enkele voorbeelden van fossiele brandstoffen.
d Noem drie broeikasgassen die vooral door de mens in de lucht komen.

2 Lees de tekst van het KNMI door.
a  Met hoeveel procent is de hoeveelheid methaan toegenomen sinds de achttiende eeuw?
b  Noem vier belangrijke nieuwe bronnen van methaan.
c  Zeg in eigen woorden wat het verband is tussen veeteelt en methaan.

3 Bekijk de tekst en filmpje op de site van de NOS.
a Waar bevond zich het grote methaanlek dat vanuit de satelliet is ontdekt?
b Hoe groot was het lek als je het vergelijkt met de uitstoot van bijvoorbeeld auto’s?
c Waarom denk je dat het verantwoordelijke bedrijf het lek heeft gedicht?

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in deel 1, hoofdstuk 3 Klimaat en in deel 2 hoofdstuk 4 Op weg naar een duurzame wereld.