NU Actueel

Met fotosynthese een park verlichten

 - NU Actueel Video bekijken

In Rotterdam is een interactief verlicht park ontwikkeld: Park van morgen. 

  1. Bekijk de video van Staatsbosbeheer Rotterdam.
  2. Waar komt de energie voor de verlichting in het park vandaan?
  3. Je kunt het proces waarmee het Rotterdamse park verlicht wordt zo samenvatten:
    (zon)lichtenergie > plantenvoedsel > bacterievoedsel > lichtenergie.Dit lijkt op een kringloop van energie. Leg uit dat het toch niet juist is om dit een kringloop te noemen.
  4. Leg uit wat het voordeel is om op deze manier energie op te wekken.

Bronnen

Stadsbeheer RotterdamHet park van morgen.

Meer weten?

 

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar (5e editie) 1 havo/vwo en vwo 5.3 Planten voeden zich, en 6.4 Een kringloop.