NU Actueel

178 mensen met dezelfde naam bij elkaar

  • TLPST
  • 15 december 2022
  • Niveau: Havo/vwo onderbouw
  • Bron: TLPST 92

178 mensen met dezelfde naam bij elkaar

In Japan vond eind oktober een bijzondere recordpoging plaats. Het ging erom de ‘grootste bijeenkomst van mensen met dezelfde voor- en achternaam’ te houden. Het wereldrecord ging eraan!

Een man met de naam Hirokazu Tanaka had al eens eerder geprobeerd zo veel mogelijk naamgenoten bij elkaar te krijgen, maar toen waren het er niet genoeg voor een record. Nu wel: er kwamen maar liefst 178 personen met de naam Hirokazu Tanaka opdagen! Het vorige record dateerde uit 2005 en stond op 164: allemaal mensen die luisterden naar de naam Martha Stewart.

Lees hier welke slimme oplossing de organisatoren vonden om al die Hirokazu Tanaka’s in één oogopslag van elkaar kunnen te onderscheiden.

Of in Nederland ooit zoiets georganiseerd is? Ja, in 2007 kwamen 62 mensen met de naam Peter de Vries samen.

Vragen en opdrachten

Lees de tekst. Open de link pas bij vraag 3a. Maak de vragen en opdrachten in tweetallen. Bespreek daarna de antwoorden met de hele klas.

1a Bedenk met welke Nederlandse combinatie(s) van voor- en achternamen je een recordpoging zou kunnen wagen. Noem zowel jongens- als meisjesnamen.
1b Hoeveel mensen ken je met die namen?
1c Hoe kun je vrij snel uitzoeken wat geschikte combinaties zijn voor zo’n recordpoging?
1d Waarom is het geen goed idee om bij je zoektocht uit te gaan van de populairste voornamen van de laatste jaren, zoals Noah, Olivia, Mohammed, Sem en Lucas?

2a Stel dat je een bijeenkomst organiseert met zo veel mogelijk mensen met dezelfde voor- en achternaam. Hoe kun je die mensen bij elkaar krijgen?
2b Bedenk een manier om al die mensen op een bijeenkomst uit elkaar te houden.

3a Open de link en lees welke oplossing de organisator had bedacht om alle naamgenoten uit elkaar te houden. Is die oplossing waterdicht?
3b Hoe proberen mensen die hun voor- en achternaam met (veel) anderen delen, zich te onderscheiden van die anderen? Ken je daar voorbeelden van?

 

Kijk voor de antwoorden in TLPST nr. 92

Bron: TLPST nr. 92

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?Nieuw Nederlands

Naar de website

 

 

 

TLPST is een maandelijkse lesbrief van

Nieuw Nederlands en Genootschap Onze Taal.