NU Actueel

Membrodes: het beste van membranen en elektrodes!

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Nouryon (voorheen Akzo Nobel) in Delfzijl komt met een Europese primeur: een membrode. Een membrode (membraan/elektrode) is een frame met een membraan waaraan de beide elektrodes zijn vastgecoated. Lees hierover dit artikel.

Opdrachten

Elektrolyse is een proces waarbij met behulp van stroom van buitenaf een ontledingsreactie plaatsvindt. Het is in feite een omgekeerde redoxreactie. De membrodes worden ingezet bij de productie van chloor. Hierbij wordt een natriumchloride-oplossing geëlektrolyseerd. In de oude situatie gebeurde dit met behulp van een frame met een negatieve elektrode en een positieve elektrode met daartussen een membraan.

  1. Geef twee voordelen van de membrode (nieuwe situatie) ten opzichte van de oude situatie.
  2. Wat is de functie van een membraan?

De zin “Om zout water ……….. twee elektroden.” is scheikundig nogal kort door de bocht. Echter, alle ingrediënten voor de (elektrolyse)reactie staan er vermeld.

  1. Geef de scheikundige benaming voor brijn.

De volgende halfreacties vinden plaats:
Halfreactie A: 2 H2O + 2 e→ H2 + 2 OH
Halfreactie B: 2 Cl→ Cl2 + 2 e

  1. Leg uit welke halfreactie aan de negatieve elektrode plaatsvindt en welke aan de positieve elektrode.
  2. Geef uit beide halfreacties de reactievergelijking van dit productieproces .

Het Na+-ion kan het membraan passeren. In de tekst wordt vermeld: “Er wordt natriumhydroxide geproduceerd.”

  1. Verbeter deze uitspraak en beredeneer in welke richting het Na+-ion het membraan passeert.

Wil je meer weten over onze scheikunde methodes?
Naar website Chemie
Naar website Chemie Overal

Bron: Petrochem.nl

Bron afbeelding: Shutterstock