NU Actueel

Meer ‘vrouwelijke’ straatnamen

  • TLPST
  • 27 maart 2020
  • Niveau: Havo/vwo onderbouw/Onderbouw/Vmbo onderbouw
  • Bron: TLPST 66

Er zijn veel meer straten vernoemd naar mannen dan naar vrouwen. In Amsterdam bijvoorbeeld draagt amper 13 procent van de straten die naar een persoon zijn vernoemd, de naam van een vrouw. Hoewel al in 2018 de hashtag #meervrouwopstraat werd gelanceerd, is er in 2020 pas meer aandacht ontstaan voor dit initiatief.

Ook in België is een actie gestart om meer straten en pleinen te vernoemen naar bekende vrouwen  uit de geschiedenis. In samenwerking met zeven steden heeft de Vlaamse omroep VRT een reeks tv-uitzendingen met de naam ‘Meer vrouw op straat’ gemaakt.

Ondertussen kunnen in Brussel inwoners meebeslissen over de nieuwe vrouwennaam voor de bekende Leopold II-tunnel. Van de 5.000 straten en pleinen in de Belgische hoofdstad hebben er 2.005 een mannennaam en maar 138 een vrouwennaam.

Vragen

1 Wat is de hoofdgedachte van de tekst?

A Er zijn in Nederland en België veel minder straten naar vrouwen vernoemd dan naar mannen.

B Er zijn veel minder bekende vrouwen dan mannen in de geschiedenis van Nederland en België.

C Volgens een Belgische tv-omroep lopen er niet genoeg vrouwen op straat rond in de grote steden.

Beantwoord vraag 2 eerst voor jezelf en bespreek je antwoord daarna in de klas.

2 Lees de teksten waarnaar wordt verwezen. Schrijf in eigen woorden op hoe het kan dat er meer straten naar mannen zijn vernoemd dan naar vrouwen.

Beantwoord de vragen 3a en 3b eerst voor jezelf en bespreek je antwoord daarna in de klas.

3a Zoek uit of er in jouw dorp of stad een straat te vinden is stad die vernoemd is naar een vrouw.

3b Zoek op wie die vrouw is of was.

 

Kijk voor de antwoorden in TLPST nr. 66

Bron: TLPST nr. 66

 

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website

TLPST is een maandelijkse lesbrief van

Nieuw Nederlands en Genootschap Onze Taal.