NU Actueel

Meer dan een miljoen woningen bouwen, maar wel met risico op natte sokken?

 • 27 maart 2023
 • Niveau: Onderbouw

Dit item hoort bij de Topic Nederland Waterland (p. 38) uit De Grote Bosatlas 56e editie.
Gebruik je
De Grote Bosatlas 56e editie FLEX? Dan kun je in dit item op alle kaartlinks klikken en kom je rechtstreeks in De Digitale Bosatlas terecht.
Maak je hier nog geen gebruik van? Ga dan naar de website.

 

Op 15 maart is er gestemd voor de waterschappen. Wat dat zijn en wat ze doen, ontdek je in dit item en met de nieuwe kaarten van De Grote Bosatlas.

Of je in Nederland ergens goed huizen kunt bouwen, hangt af van hoe nat en drassig het gebied is. Dat hangt weer af van hoe laag of hoe hoog het ligt. Is het een polder, waar je het water uit weg moet pompen of ligt het zo hoog dat water vanzelf wegstroomt? De bodem maakt ook uit: stevig zoals zand of slap zoals veen. Daarom zijn water en bodem belangrijk om rekening mee te houden bij bouwplannen. Laten waterschappen zich nou juist hiermee bezighouden!

Bekijk nu eerst dit filmpje over wat waterschappen doen en dit filmpje over hoe waterschappen werken.

In de regio Utrecht moeten veel huizen worden gebouwd. Een plek waar dat zou kunnen is de polder Rijnenburg. Het waterschap vindt dit eigenlijk geen goed idee. Behalve als er rekening wordt gehouden met klimaatverandering en met de bodem. Het weer is steeds vaker extreem, met lange droge periodes en hevige hoosbuien. Daardoor moet het waterschap soms extra water vasthouden of het teveel aan water afvoeren. Het is dus handig wanneer woningen tegen hoogwater kunnen, zoals woningen die drijven of die op een hoogte zijn gebouwd. Op de foto zie je het voorbeeld van Westergouwe bij Gouda (6,75 m onder NAP). Er zijn ook mensen die Rijnenburg willen behouden voor landbouw en natuur.

(Dit item gaat verder onder de kaarten.)

38B, 38C, 38D

   

Bespreek in de klas

 • Ligt de omgeving waar je woont en naar school gaat hoog of laag? Zijn er veel of weinig wateren? Wordt er water tegengehouden, of wordt er juist water afgevoerd? Ligt er veen, zand, klei of löss aan het oppervlak? Hoe zie je dat in het landschap?
 • Bekijk kaart 38B Rijnenburg: locatie en kaart 38C Rijnenburg: overzicht. Waarom is Rijnenburg heel geschikt om er woningen te bouwen?
 • Bekijk nu ook kaart 38D Rijnenburg: maaiveldhoogte. Wat valt je op aan de ligging van deze polder? Wat gebeurt er met Rijnenburg wanneer er heel veel neerslag in één keer zou vallen?
 • Waarom is Rijnenburg misschien minder geschikt voor de bouw van woningen dan je eerst dacht?
 • Vraag voor GB56 FLEX-gebruikers: Bekijk kaart 38E Rijnenburg: bodem. Vind je de bodem van Rijnenburg geschikt om huizen te bouwen?
 • Stelling: Rijnenburg zou eigenlijk natuur moeten worden, zodat er water kan worden opgevangen. Wat vind jij van deze stelling?
 • Moeten er in Rijnenburg wel of geen woningen worden gebouwd? Zo ja, waar dan?
 • Zou jij in Rijnenburg willen wonen? Waarom wel of waarom niet?

 

Breng in kaart

Open kaart 38G Geschiktheid bodem voor woningbouw en 38 Topic Nederland Waterland.

 • Welke beperkingen om te bouwen zijn er in Nederland volgens deze kaarten?
 • Welke beperkingen om te bouwen zijn er in jouw eigen omgeving?
 • Geef in kaart 38G met zwart aan waar jij woningen zou bouwen in Nederland.
 • Bekijk kaart 31A Actueel bodemgebruik. Welke soort bodemgebruik verdwijnt door jouw woningen? Wil je er nog steeds woningen bouwen?

Tip!

Wil je meer weten over keuzes die we kunnen maken bij het inrichten van Nederland? Bekijk dan deze site Gevecht om de grond van Pointer.

 

Wil je aan de slag met meer nieuw kaartmateriaal over dit onderwerp?
Denk aan:

 • 35L Waterschappen
 • 38H Waterschappen: bestuur
 • 38I Waterschappen: belastingen

Ga dan naar De Digitale Bosatlas en ontdek de splinternieuwe set kaarten bij de Topic Nederland Waterland.