NU Actueel

Meer CO2, meer fotosynthese?

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

 

Dat CO2 en klimaatverandering hand in hand gaan weten de meeste mensen onderhand wel. Maar dat een hoger CO2-gehalte in de lucht leidt tot meer fotosynthese weet lang niet iedereen. Brengen de bomen en planten zo misschien meteen de oplossing voor het klimaatprobleem?

 

Opdrachten

Bekijk de volgende video ‘Wat is het broeikaseffect?’.
1  Leg uit hoe CO2 bijdraagt aan de opwarming van de aarde.
2  Noteer op welke manieren het kappen van bomen kan bijdragen tot een hoger CO2-concentratie in de atmosfeer.
3  Noteer drie gevolgen van opwarming van de aarde.
4  Onze levenswijze draagt bij aan de klimaatverandering. Leg uit hoe het gebruik van fossiele brandstoffen een veel groter effect heeft op de opwarming van de aarde dan het opwekken van energie uit biomassa.

Lees het artikel  ‘Planten halen tegenwoordig veel meer CO2 uit de lucht.’
5  Wat is de onderzoeksvraag die de onderzoeksgroep van Keenan wil beantwoorden met dit onderzoek?
6  Noteer de naam van een invloed die de snelheid van een proces als de fotosynthese doet toenemen als de waarde van deze invloed verandert, zoals in dit geval met de waarde van de CO2-concentratie?
7  De onderzoekers zien bosrijke ecosystemen als koolstofputten (sinks). Noteer een andere groep ecosystemen op aarde die veel koolstof opslaan.
8  De 14 Pg (1015 g) die de bomen extra opnemen voor fotosynthese komt voor een deel weer snel terug in de atmosfeer door dissimilatie. Met welke term duiden ecologen de 8vergebleven, in glucose vastgelegde, koolstof in een ecosysteem aan?
9  De onderzoekers verwachten dat de reactie van planten op de toenemende CO2-concentratie zal stabiliseren. Leg uit wat ze hier mee bedoelen.

 

Bronnen
Clipphanger ‘Wat is het broeikaseffect?’
Scientias ‘Planten halen tegenwoordig veel meer CO2 uit de lucht.’

 

Meer weten?
Journal of Experimental Botany ‘Elevated CO2 effects on plant carbon, nitrogen, and water relations: six important lessons from FACE’

 

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar (4e editie) 4 havo H5 Voeding en energie en 4 havo H8 Systemen in evenwicht.