NU Actueel

Mbo’ers mogen niet meer gratis stage lopen

 - NU Actueel Video bekijken

Goed nieuws voor mbo’ers: ze krijgen allemaal recht op een vergoeding als ze stage lopen. Die verplichte ‘passende vergoeding’ moet tenminste de onkosten dekken die een stagiair maakt, zegt verantwoordelijk minister Ingrid van Engelshoven. Nu zijn er nog flinke verschillen: de ene stagiair krijgt niks, de ander een paar honderd euro per maand. En een ding valt op: mbo’ers krijgen vaak veel minder geld dan studenten van hogescholen of universiteiten.

Opdrachten:
1. Waarom zou een bedrijf een stagevergoeding moeten betalen?

2. Wat is volgens jou een eerlijke stagevergoeding?

3. Waarom wil de minister dat Mbo’ers dezelfde stagevergoeding krijgen als Hbo’ers?

4. Waarom durven veel Mbo’ers niet te onderhandelen over hun stagevergoeding?

5. Er staat is het voorstel van de minister niets over de hoogte van de stagevergoeding. Zou je dit bedrag wettelijk moeten vastleggen?

Geef aan of je het hier mee eens of oneens bent en motiveer je antwoord.

 

Extra info en filmpje: Waarom krijgt de ene stagiair 0 euro en de ander 1000?

 

Wil je meer weten over NU Burgerschap?
Ga naar de site