NU Actueel

Mbo’er met migratieachtergrond vindt minder snel werk

 - NU Actueel Video bekijken

Afgestudeerde mbo’ers met een migratieachtergrond vinden nog altijd minder snel werk. Een jaar na hun afstuderen hebben ze bijna 20 procentpunt minder kans op een baan dan mbo’ers zonder migratieachtergrond, blijkt uit een onderzoek van SEO Economisch Onderzoek.
Naast factoren als studiekeuze en de gezinssituatie van de jongeren vermoeden de onderzoekers dat ook discriminatie door werkgevers hierbij een rol speelt.

Opdrachten:
1. Waarom hebben meisjes van Antilliaanse afkomst en Marokkaans-Nederlandse jongens een grotere achterstand op de arbeidsmarkt?

2. Welke rol speelt hun studiekeuze bij het vinden van een baan?

3. Welke rol spelen taalvaardigheid, netwerken en motivatie bij het vinden van een baan?

4. Wat is het verschil tussen discriminatie en vooroordelen?

5. Discriminatie is verboden, vind jij dat terecht?

Eigen mening:
In een reactie tegenover het Financiële Dagblad zeggen VNO-NCW en MKB Nederland discriminatie “ten zeerste” af te keuren. Volgens de werkgeversorganisaties komt het vaak door kennisgebrek en onbewuste vooroordelen. “Het is niet alleen verboden, maar ook kortzichtig, we hebben iedereen keihard nodig.

Stelling: ‘Als ik werkgever zou zijn dan zou ik nooit discrimineren

Ben je het eens of oneens met de stelling en motiveer waarom je dat vindt.

Extra info: Mbo’er met migratieachtergrond vindt minder snel werk, minister is boos

Extra info: Minister is stagediscriminatie op mbo beu

Extra filmpje: Mourad filmde zichzelf naar een baan

Wil je meer weten over NU Burgerschap?
Ga naar de site