NU Actueel

Massaverdrinking gnoes

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Jaarlijks trekken  meer dan een miljoen gnoes van het noorden naar het zuiden van  de Serengeti. Hierbij steken zij de Keniaanse Mararivier over. “Tijdens deze overtocht verdrinken er meer dan 6000 gnoes. De karkassen worden opgegeten door krokodillen en aasvogels. Ook de vissen voeden zich met de resten van de gnoes. Het vlees van de gnoes rot snel weg maar het verrotten van de botten duurt meer dan zeven jaar,” vertelt onderzoeker Amanda Subalusky. Hun dood is niet tevergeefs, zo ontdekten de onderzoekers. Want de lichamen van de dode gnoes leveren een waardevolle bijdrage aan het ecosysteem.

De trektocht van de gnoes tussen het noorden en zuiden van de Serengeti is de grootste migratie van landdieren ter wereld. De massaverdrinkingen zijn een bekend, natuurlijk fenomeen. Waarschijnlijk kwam het vroeger in meer regio’s voor, toen meer landdieren zo massaal migreerden omdat kuddes groter waren en hun beweeggebied veel uitgestrekter dan tegenwoordig. Zo zijn er verslagen uit de 18de eeuw van verdronken bizons in het westen van Amerika.

Bronnen: www.scientias.nl en de Volkskrant, 21 juni 2017, bewerkt

Opdrachten

1 Bekijk de migratie van de gnoes: https://youtu.be/MA-J9ODFF4M  en https://youtu.be/7fUI2nvY2ak

Lees ook het artikel over de migratie.

a Hoeveel gnoes verdrinken er gemiddeld per jaar?

b Wat gebeurt er met de gnoes die verdronken zijn?

2

a Wat wordt er bedoeld met de zin in het artikel van Scientias: ‘De massaverdrinkingen zijn een bekend, natuurlijk fenomeen’?

b Waardoor komen massaverdrinkingen van bizons in het westen van Amerika niet meer voor?

3 Gebruik de atlas.

a In welk land liggen het Serengeti National Park en de rivier de Mara?

b Welk groot meer grenst aan de Serengeti?

c Door welk landschap trekken de gnoes?

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode?

Naar website