NU Actueel

Mangrovebossen in Pakistan

  • 31 oktober 2022
  • Niveau: Vmbo bovenbouw
  • Bron: NOS
 - NU Actueel Video bekijken

Mangrovebossen in Pakistan

Pakistan is een van de meest kwetsbare landen ter wereld door klimaatverandering. De extreme regen die dit jaar voor grote overstromingen zorgde is hier een voorbeeld van. Om de kustregio’s hiertegen te beschermen zijn mangrovebossen heel geschikt. Door bescherming en plantages is Pakistan een van de weinige landen ter wereld waar het oppervlak mangrovebos aan de kust de afgelopen jaren is toegenomen. Alleen bij de miljoenenstad Karachi blijft dit een uitdaging. In Pakistan is nu drie keer zoveel mangrovebos als twintig jaar geleden. Aan het strand van Karachi is goed zichtbaar hoe kwetsbaar de stad is. De golven zijn hoog en vlak aan het strand staan torenflats, kantoren en winkels.

De mangrovebossen worden niet alleen verwoest door het kappen van bomen. De natuurlijke afwateringskanalen van Karachi zijn grotendeels in open riolen veranderd. Daardoor stroomt er veel vies water de zee in dat de bomen doodt. Bosbeheerders gaan in samenwerking met lokale gemeenschappen het illegale kappen tegen. Als er geen mangrovebossen zijn, zijn zij zelf als eerste het slachtoffer van een tsunami of stormvloed.

Mangrovebossen worden ook wel de eerste verdedigingslinie tegen klimaatverandering genoemd. Ze beschermen kustgebieden tegen de stijgende zeespiegel en extreem weer als orkanen. Ook kunnen ze veel beter dan andere bomen CO2 opslaan, wat weer kan helpen tegen de opwarming van de aarde.

Bron: NOS, bewerkt

Opdrachten

1 Lees de tekst en bekijk op de site van de NOS hoe mangroven helpen bij kustbescherming.
a Noem drie voordelen van mangrovebossen.
b Welke bedreigingen zijn er in Pakistan voor de mangrovebossen?
c
Bekijk het filmpje van de NOS. Hoe kan het watermanagement worden verbeterd in Pakistan?

Gebruik je De Grote Bosatlas 56e editie FLEX? Dan kun je in dit item op alle kaartlinks klikken en kom je rechtstreeks in de digitale atlas terecht.

Maak je hier nog geen gebruik van? Ga dan naar de website.

2a Gebruik de kaart van Pakistan (GB 131) en kaart GB 136C. De Indus is de grootste rivier van Pakistan. Welk type rivier is de Indus?
Kies uit: smeltwaterrivier – regenrivier – gemengde rivier.
b Gebruik GB 136B. De overstromingen in Pakistan zijn veroorzaakt door zware regenval. Deze regenval treedt jaarlijks op wanneer de wind met de naam zomermoesson gaat waaien. Deze zomermoesson waait vanuit het zuidwesten richting Pakistan. Ligt er boven Pakistan dan een hogedrukgebied of een lagedrukgebied?
c Gebruik GB 136B. Leg uit dat het logisch is dat juist bij deze zomermoesson uit het zuidwesten neerslag ontstaat.
d Welk klimaat verwacht je in grote delen van Pakistan wanneer je kaart GB 136B bekijkt?

3 Pakistan is getroffen door grote overstromingen. Bekijk op de site van de BBC het kaartje met getroffen gebieden.
a Welk deel van Pakistan is het meest getroffen volgens de site van de BBC?
b Bekijk wat de schade is van de overstromingen op de site van de BBC. Noem drie opvallende gevolgen.
c Gebruik de kaarten GB 137A en GB 137C. Leg met behulp van informatie uit beide kaarten uit waarom waterbeheer in Pakistan in de toekomst nog belangrijker wordt.
d In Nederland hebben we op grote schaal dijken aangelegd. Waarom is dat voor een land als Pakistan lastiger? 

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in deel 4, Weer en Klimaat en in deel 4 Water.

De volgende NU Actueel van buiteNLand verschijnt uiterlijk op dinsdag 15 november.