NU Actueel

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

De LEGO-steentjes van het wereldberoemde speelgoed uit Denemarken zijn robuust en gaan niet snel stuk. Je kan er eindeloos mee spelen, maar daar zitten ook nadelen aan. Lees dit artikel over LEGO-steentjes die opgevist zijn uit de zee.

Opdrachten

Het materiaal waaruit legoblokjes bestaan, behoort tot de categorie synthetische polymeren, ook wel kunststoffen genoemd. Deze polymeren zijn de tegenhangers van natuurlijke polymeren.

  1. Geef een definitie van een polymeer.
  2. Geef twee verschillende klassen van natuurlijke polymeren.

ABS staat voor Acrylonitril, Buta-1,3-dieen en Styreen. De structuurformules staan hieronder.

De systematische namen van deze drie stoffen zijn propeennitril, buta-1,3-dieen en ethenylbenzeen. ABS is een zogenaamd additiepolymeer.

  1. Geef een stukje van de structuurformule van het ABS polymeer waarin elk van de drie monomeren (A, B en S) een keer voorkomt.

De Engelse onderzoekers die de afbraak van de steentjes hebben bestudeerd, stonden niet te kijken van het feit dat de steentjes na zoveel jaar nog zeer herkenbaar werden teruggevonden. Toch waren de steentjes na jaren in het water te hebben rondgedobberd, enigszins verweerd. Het vermoeden bestaat dat de verwering het gevolg is van het vrijkomen van microplastics, afkomstig van het oppervlakt van de steentjes. Ook is er cadmiumhoudend pigment uitgelekt.

  1. Zoek op wat men verstaat onder microplastics en hoe deze te vergelijken zijn met nanoplastics.
  1. Geef aan wat het mogelijke gevolg voor het milieu is door het weglekken van microplastics en cadmiumhoudende pigmenten .

De auteurs zeggen dat het beter is dat de steentjes op een verantwoorde manier worden weggegooid. Volledige verbranding wordt hierbij als optie genoemd.

  1. Geef een voordeel en nadeel van volledige verbranding.

Wil je meer weten over onze scheikunde methodes?
Naar website Chemie
Naar website Chemie Overal

Bron: Technisch weekblad

Bron afbeelding: Shutterstock