NU Actueel

Kwetsbare toppredator

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

De Amerikaanse zeearend (Haliaeetus leucocephalus) is het nationale symbool van de Verenigde Staten en je ziet het terug op elke Amerikaanse munt. Deze vogel is een toppredator en staat bovenaan in de voedselketen. Juist die hoge plaats in de voedselketen, maakt deze predator kwetsbaar. Al 20 jaar valt de vogel ten prooi aan een raadselachtige ziekte, waarvan de oorzaak onlangs werd opgehelderd.

 

Opdrachten

Lees het artikel ‘Na dertig jaar is het zenuwgif ontdekt dat zeearenden doodt.’  en bekijk het filmpje ‘Secret behind the Mysterious disease that is killing the bald eagles.

1a  Noteer de lichamelijke oorzaak die leidt tot dit afwijkende gedrag in de vogels.
b Noteer de twee zichtbare symptomen in het gedrag van de adelaars en hun prooien.

Aan welke twee verklaringen voor het plotselinge sterven van de adelaars in Arkansas dachten de wetenschappers aanvankelijk?

Uit experimenten met geïntroduceerde watervogels uit andere gebieden bleek dat deze na vijf dagen dezelfde symptomen vertoonden. Beredeneer of dit de hypothese van een besmettelijke ziekte als oorzaak voor de neurologische aandoening AVM (avian vacuolar myelinopathy) ondersteunt.

4  Al snel blijkt dat de waterplant Hydrilla verticillata een rol speelt. Hoe noem je soorten die die na introductie in een nieuw gebied snel in aantal toenemen en overlast veroorzaken?

5  Welk experiment toonde aan dat Hydrilla en de blauwalg niet de enige factoren waren voor ontstaan van AVM?

Noteer twee maatregelen die natuurbeheerders kunnen nemen om AVM in het merengebied te voorkomen.

Bekijk het filmpje ‘Accumulatie.’ In dit voorbeeld is het gif afkomstig van de mens. In het voorbeeld van de zeearenden ligt dat iets anders. Maak een voedselketen van de meren en geef daarbij aan hoe het toxine ontstaat en hoe het in de adelaars terechtkomt.

De onderzoekers veronderstellen dat aetokthonotoxine ook gevolgen kan hebben voor de mens. Noteer een argument dat die veronderstelling ondersteunt.

 

Bronnen

NRC: ‘Na dertig jaar is het zenuwgif ontdekt dat zeearenden doodt.’
TomoNewsUS: ‘Secret behind the Mysterious disease that is killing the bald eagles.’
BioJuf: ‘Accumulatie’

Meer weten?

Science: ‘After more than two decades of searching, scientists find cause of mass eagle deaths.’
Phytotaxa: ‘Aetokthonos hydrillicola gen. et sp. nov.: Epiphytic cyanobacteria on invasive aquatic plants implicated in Avian Vacuolar Myelinopathy.’

 

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar (4e editie) 4 havo H7 Soorten en relaties en 5 vwo H15 Veranderende ecosystemen.