NU Actueel

Nederlands verstaan

 - NU Actueel Video bekijken

Het Nederlands en het Engels liggen best dicht bij elkaar. Dat merk je bijvoorbeeld als je de woorden man, hand en pen van de ene taal in de andere vertaalt. Dat komt doordat deze talen duizenden jaren geleden een gemeenschappelijke voorouder hadden – die ze trouwens deelden met de Scandinavische talen, het Duits en het Fries. Al die talen samen noemen we de Germaanse talen.

Inmiddels zijn die Germaanse talen flink uit elkaar gegroeid. Je moet als Nederlander echt wel wat leren voor je Engels kunt verstaan. Is dat omgekeerd ook zo? Dat probeerde een lerares Nederlands uit in twee YouTube-filmpjes (hier vind je het eerste en hier het tweede).

Ze spreekt Nederlands tegen mensen die onze taal nooit geleerd hebben. Wat verstaan ze wel? Het blijkt te helpen als je ook een andere Germaanse taal kent naast het Engels. Maar het is vooral grappig om te zien wat de Engelstaligen dénken dat er bedoeld is. Al met al heeft Engels spreken niet veel voordelen als je Nederlands probeert te verstaan!

Vragen en opdrachten

Beantwoord vraag 1 samen met een klasgenoot en bespreek jullie antwoord daarna in de klas.
1 Bekijk het begin van het eerste filmpje, waarin de proefpersonen zich voorstellen en vertellen wat hun moedertaal is. De moedertaal van Norbert is geen Germaanse taal. Uit welke taalfamilie komt zijn moedertaal?

Beantwoord de vragen 2a tot en met 2d samen met een klasgenoot en bespreek de antwoorden daarna in de klas.
2a Bekijk een stukje van beide filmpjes. Welke proefpersoon kan duidelijk het beste Nederlands verstaan, terwijl hij de taal nooit heeft geleerd? Norbert, Matt of Simon?
2b Hoe zou je kunnen verklaren dat juist die proefpersoon als beste Nederlands verstaat?
2c Welke proefpersoon heeft het meeste moeite om Nederlands te verstaan? Norbert, Matt of Simon?
2d Hoe zou je kunnen verklaren dat juist die proefpersoon het minst goed Nederlands verstaat?

 

Kijk voor de antwoorden in TLPST nr. 80 Nieuw Nederlands

Bron: TLPST nr. 80

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website

 

 

TLPST is een maandelijkse lesbrief van
Nieuw Nederlands en
Genootschap Onze Taal.