NU Actueel

Koolstofdioxide: uit de lucht, in je product!

 - NU Actueel Video bekijken

Als je in het industriële landschap fabriekspijpen ziet staan, wordt daar vaak waterdamp en koolstofdioxide uitgestoten. Deze door productie uitgestoten koolstofdioxide levert een belangrijke bijdrage aan het versterkte broeikaseffect. Stel dat je de koolstofdioxide uit de lucht kan omzetten in hernieuwbare grondstoffen. Onderzoekers van Avantium in Amsterdam zijn hier volop mee bezig.
Bekijk hierover dit filmpje.

Opdrachten

De koolstofdioxide wordt uit de lucht gefiltreerd (filmfragment 1:10).

  1. Geef de molecuulformules van de stoffen uit de lucht die bij deze filtratie worden gescheiden van de koolstofdioxide.

Bij 1:32 in het filmpje wordt een oplosreactie vermeld.

  1. Geef de vergelijking van deze oplosreactie met fase-aanduidingen. Laat zien dat dit een evenwicht is.
  2. Waarom wordt de druk opgevoerd bij dit proces?

Er wordt gesproken over de energie, die bij voorkeur afkomstig is van “renewable sources” (filmfragment 2:40).

  1. Geef twee voorbeelden van renewable sources (hernieuwbare bronnen).

Vanaf 2:45 wordt over het volgende gesproken:
Commodity chemical = chemische grondstof
Furfural = C5H4O2
Furoic acid/Furaanzuur = C5H4O3

In een redoxreactie reageert een oxidator met een reductor.

  1. Geef de halfreactie van de reductor furfural, waarbij furaanzuur ontstaat. Bij deze halfreactie zijn ook H+ en H2O betrokken.

Uiteindelijk reageren koolstofdioxide en water met furfural tot furaanzuur en het zogenaamde syngas (2:48).

  1. Geef de vergelijking van deze reactie. Ga er van uit dat koolstofmono-oxide en waterstof ontstaan in de verhouding 2 : 1.
  2. Beargumenteer wat het milieuvoordeel is van deze manier van produceren en wat een voorwaarde zou kunnen zijn om dit proces “biobased” te noemen.

Wil je meer weten over onze scheikunde methodes?
Naar website Chemie
Naar website Chemie Overal

Bron: Avantium