NU Actueel

Koning opent tentoonstelling met gerestaureerde Gouden Koets

 • 21 juni 2021
 • Niveau: Onderbouw
 • Bron: NOS.nl
 - NU Actueel Video bekijken

Ruim vijf jaar heeft de restauratie van de Gouden Koets geduurd, maar nu is het klaar. De komende acht maanden kan iedereen die dat wil de koets bekijken in het Amsterdam Museum, waar hij in een glazen behuizing op de binnenplaats tentoongesteld staat. Koning Willem-Alexander opende daar de expositie De Gouden Koets. Het koninklijke rijtuig blijft tot eind februari 2022 in het museum. Of de koets daarna weer door de koning gebruikt zal worden op Prinsjesdag, is nog niet bekend. De koning moet daar nog een besluit over nemen.

 Opdrachten:

 1. Bekijk het filmpje hierboven en lees het artikel op de website van NOS.
  1. Van wie is de koets?
  2. Hoe oud is de koets?
  3. Waarvoor werd de koets gebruikt?
  4. Wanneer is de restauratie begonnen?
  5. Wie betaalt de kosten van de restauratie?
  6. Wat zat er vroeger in het gebouw waar nu het museum zit? Waarom staat de koets nu juist in dit museum?
 2. Over welk onderdeel van de koets is de laatste jaren veel discussie?
 3. Leg uit waar die discussie over gaat.
 4. Kathleen Ferrier zegt: ‘De Gouden Koets is een heel belangrijk symbool voor ons gemeenschappelijk verleden. Je moet dat verleden juist onder ogen komen. De koets kan ons daarbij helpen door alle verhalen, alle perspectieven die een rol spelen zichtbaar en hoorbaar te maken.’
  1. Leg uit wat ze daarmee bedoelt.
  2. Ben je het met haar eens? Leg je antwoord uit.
 5. Welk advies zou jij de koning geven: de koets weer gaan gebruiken op Prinsjesdag of niet? Onderbouw je mening met argumenten.

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze geschiedenismethode Geschiedeniswerkplaats?

Naar website