NU Actueel

Koning opent tentoonstelling met gerestaureerde Gouden Koets

 • 21 juni 2021
 • Niveau: Bovenbouw
 • Bron: NOS.nl
 - NU Actueel Video bekijken

Ruim vijf jaar heeft de restauratie van de Gouden Koets geduurd, maar nu is het klaar. De komende acht maanden kan iedereen die dat wil de koets bekijken in het Amsterdam Museum, waar hij in een glazen behuizing op de binnenplaats tentoongesteld staat. Koning Willem-Alexander opende daar de expositie De Gouden Koets. Het koninklijke rijtuig blijft tot eind februari 2022 in het museum. Of de koets daarna weer door de koning gebruikt zal worden op Prinsjesdag, is nog niet bekend. De koning moet daar nog een besluit over nemen.

 Opdrachten:

 1. Bekijk het filmpje hierboven en lees het artikel op de website van NOS.
  1. Wanneer heeft Amsterdam de koets aan koningin Wilhelmina geschonken?
  2. Waarvoor is de koets gebruikt?
  3. Wanneer is de restauratie begonnen?
  4. Wie betaalt de kosten van de restauratie?
  5. Wat zat er vroeger in het gebouw waar nu het museum zit? Waarom staat de koets nu juist in dit museum?
 2. Kathleen Ferrier zegt: ‘De Gouden Koets is een heel belangrijk symbool voor ons gemeenschappelijk verleden. Je moet dat verleden juist onder ogen komen. De koets kan ons daarbij helpen door alle verhalen, alle perspectieven die een rol spelen zichtbaar en hoorbaar te maken.’ Beschrijf de koets, het paneel dat ter discussie staat en leg uit wat de betekenis van dat paneel is. Welke verhalen horen erbij?
 3. Plaats de afbeeldingen op het paneel in de tijd dat de koets gemaakt is. Bedenk hoe verschillende groepen mensen in die tijd naar het paneel gekeken zullen hebben.
 4. Geef aan of je het met Kathleen Ferrier eens bent, vind jij de koets een belangrijk symbool dat ons kan helpen om het verleden onder ogen te komen? Leg je antwoord uit.
 5. Welk advies zou jij de koning geven: de koets weer gaan gebruiken op Prinsjesdag of niet? Onderbouw je mening met argumenten.

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze geschiedenismethode Geschiedeniswerkplaats?

Naar website