NU Actueel

Konden vrouwen niet schilderen?

 - NU Actueel Video bekijken

Ga maar eens naar een museum met schilderkunst uit de 17e of 18e eeuw. Als je daar rondwandelt en bekijkt wie de makers van de schilderijen zijn, zie je vooral namen van mannen. Je zou haast denken dat vrouwen vroeger niet konden schilderen. Toch zijn er veel meer vrouwelijke kunstenaars in de Nederlandse kunstgeschiedenis te vinden dan tot in de jaren zeventig van de twintigste eeuw nog werd gedacht. Hun werk werd verstopt en er werd niet over ze gepraat. Of er werd verteld dat het schilderij door een man gemaakt was. Boeken over kunst werden geschreven door mannen. En die schreven vooral over … mannen. Nu, in de eenentwintigste eeuw, ontdekken we steeds meer over vrouwelijke kunstenaressen.

Opdrachten:

 1. Bekijk de website Historiek.net over kunstenaressen.
  1. De afbeelding hierboven (en in het filmpje) is een portret van Judith Leyster. Het is een zelfportret, ze heeft het dus zelf geschilderd. Dat was in 1926 bekend. Toch werd tot in de jaren 1930 beweerd dat Frans Hals (een beroemde schilder) het gemaakt heeft. Leg uit waarom dat beweerd werd.
  2. Waaraan zag kunsthistoricus Cornelis Hofstede de Groot dat nog meer aan Frans hals toegeschreven schilderijen eigenlijk door Judith Leyster gemaakt zijn?
  3. In welke eeuw leefde Judith Leyster?
  4. Zoek in je lesboek informatie over die eeuw. Leg uit waarom er in die tijd veel schilderijen gemaakt werden.
 2. Bekijk het filmpje hierboven van National Gallery of Art over het zelfportret van Judith Leyster. Bij de instellingen in youtube kun je de ondertiteling aanzetten en automatisch laten vertalen naar Nederlands. Ook kun je de afspeelsnelheid langzamer zetten, zodat je de ondertiteling beter kunt lezen.
  1. Wie kochten in de 17e eeuw in de Republiek vooral kunst?
  2. Waarom gaf in de Republiek de kerk geen opdrachten om te schilderen?
  3. Leg uit waarom schilders graag bij een gilde wilden horen.
  4. Vergelijk enkele schilderijen van Judith Leyster met die van een mannelijke schilder uit die tijd: Rembrandt van Rijn. Welk werk spreekt jou het meest aan? Leg uit waarom.

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze mens en maatschappijmethode Plein M?

Naar website