NU Actueel

Koffie verduurzaamt auto’s

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Hoe komen we aan ons bakkie koffie? Na het plukken van de koffiebessen en het branden van de bonen afkomstig uit de bessen, worden de geroosterde bonen gemalen. Daarna kun je koffie zetten.
Je gebruikt echter niet de complete bes; de koolstofrijke schil blijft achter. De vermalen schil blijkt heel geschikt als vulmiddel in allerlei kunststoffen. Lees dit artikel over de mogelijkheden van dit koolstofrijke afval.

Opdrachten

1. Is polypropeen een thermoplast of een thermoharder? Verwerk in je antwoord een argument uit het artikel.

Pyrolyse is een endotherm proces, waarbij in afwezigheid van zuurstof het koolstof houdend materiaal bij hoge temperatuur vrijwel volledig tot “zuiver” koolstof wordt omgezet.

2. Wat zou er kunnen gebeuren als er toch zuurstof aanwezig is?

3. Wat is het nut van deze vulmiddelen bij (plastic) kunststoffen?

Het gepyrolyseerde materiaal wordt biokoolstof genoemd, een vezelachtige stof. Dit biokoolstof wordt toegevoegd aan de kunststofkorrels. Dit laatste houdt in dat het kunststof  kennelijk nog niet tot vezel is verwerkt.

4. Geef aan waaruit blijkt dat de kunststof nog niet tot vezel is verwerkt.

Het vulmiddel wordt duurzaam genoemd.

5. Geef enkele argumenten die pleiten voor en tegen het duurzame karakter van het vulmiddel. Bediscussieer deze argumenten met je klasgenoten.

Wil je meer weten over onze scheikunde methodes?
Naar website Chemie Overal
Naar website Chemie

Bron: Technisch weekblad

Bron afbeelding: Shutterstock