NU Actueel

Klimaatvluchtelingen Spitsbergen

  • 6 december 2016
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw
  • Bron: oogtv
 - NU Actueel Video bekijken

Europa heeft klimaatvluchtelingen, namelijk 256 Noren die wonen op Spitsbergen. De vele regen zorgde voor aardverschuivingen op de Noors-Russische eilandengroep.

Opdrachten

  1. Bekijk de klimaatgrafiek in het artikel. In de atlas staat Spitsbergen niet op de klimaatgebiedenkaart. Welk klimaat en welke landschapszone hoort bij Spitsbergen als je kijkt naar het normale temperatuursverloop?
  2. Bekijk het interview met poolonderzoeker Maarten Loonen. Leg uit waarom Loonen zo verontrust is over de situatie op Spitsbergen.
  3. Door de klimaatsverandering kunnen landschapszones gaan verschuiven. Naast de natuurlijke veranderingen in het klimaat draagt het versnelt opstoken van fossiele brandstoffen ook het nodige bij aan de opwarming. Het landschap op Spitsbergen zou door het ontdooien van de permafrostlaag ook nog een extra handje kunnen helpen bij het vergroten van het CO2 gehalte. Leg dit met een oorzaak gevolg relatie uit.
  4. In het interview en in de tv-serie, “Als de dijken breken”, wordt Nederland door de stijgende zeespiegel bedreigd. Leg uit dat er nog meer bedreigingen van het water zijn.

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?
Naar website