NU Actueel

Klimaatquiz

  • 10 december 2018
  • Niveau: Onderbouw
 - NU Actueel Video bekijken

De afgelopen weken werd in de media veel aandacht besteed aan het weer, het klimaat en de klimaatverandering. De komende weken zal dit zeker een vervolg krijgen. In Nederland komen de vijf klimaattafels met maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent te verminderen, zoals dit in het regeerakkoord is afgesproken. Deze reductie ligt in het verlengde van de afspraken die binnen het VN-klimaatakkoord van Parijs zijn gemaakt. Daarbij is het streven dat de mondiale opwarming tot ruim onder 2 graden wordt beperkt.

Maar ook de internationale klimaattop in Polen, waar komende week nog zo’n 190 deelnemende landen vergaderen over de aanpak van de klimaatverandering, zal de nodige artikelen opleveren. Op de top in Polen wordt gesproken over de invulling van de in 2015 in Parijs gemaakte afspraken.

Afgelopen zondag,  9 december, was er al een discussie ontstaan over een belangrijk klimaatrapport van het VN-klimaatpanel IPCC. Dit stelde dat de opwarming van de aarde nu in de richting van 3 graden gaat in plaats van de afgesproken 1,5, en dat er veel extra maatregelen nodig zijn om dit te voorkomen. De opdracht voor het IPCC-rapport is gegeven door de klimaattop in Parijs.

Het IPCC-rapport moet een van de belangrijkste onderdelen zijn waarover op de klimaattop verder gesproken wordt en mogelijk besluiten worden genomen.

 

Opdrachten

Dit is de laatste actuele lesopener van dit jaar. Deze keer kiezen we voor een quiz over weer, klimaat en klimaatverandering, waarin jij je kennis kunt meten met andere leerlingen van de klas. De leerkracht bepaalt in welke vorm de quiz wordt afgenomen.

Maar voordat je aan de quiz begint, lees je eerste de tekst en bekijk je het filmpje.

 

1 In welke maand werden er dit jaar de meeste tropische dagen gemeten?

A mei

B juni

C juli

D augustus

 

 

2 In Nederland is de gemiddelde temperatuur tussen 1920 en 2010 met 1,6 graad gestegen. Deze uitspraak hoort bij

A klimaat

B weer

 

3 In het afgelopen jaar 2018 werden er veel weerrecords gebroken. Welke maand was de warmste maand die ooit gemeten is in Nederland?

A mei

B juni

C juli

D augustus

 

 

4 In 2018 registreerde het KNMI in De Bilt 132 warme dagen.
Normaal zijn dat er 85.

Wat verstaat het KNMI onder een warme dag?

A De maximum temperatuur boven de 18 graden Celsius ligt.

B De maximum temperatuur boven de 20 graden Celsius ligt.

C De maximum temperatuur boven de 22 graden Celsius ligt.

D De maximum temperatuur boven de 24 graden Celsius ligt.

 

5 Klopt de uitspraak van Gerrit Hiemstra?

“De zomer van 2018 is een voorbeeld zoals in de toekomst onze zomers er uitgaan zien. Vooral de warmte die maakt de droogte droger en de buien natter.”

A Ja

B Nee

 

6 Wanneer een wind vanaf de Noordzee naar Nederland waait, heb je te maken met een:

A   frontale wind

B  aflandige wind

C  wervelwind

D  aanlandige wind

 

7 Waarom hadden we in 2018 zo’n uitzonderlijke warme en droge zomer?

A Er waaide regelmatig een zuidenwind en er lag continu een lagedrukgebied boven Nederland.

B Er waaide regelmatig een oostenwind en er lag continu een hogedrukgebied boven Nederland.

C Er waaide regelmatig een westenwind en er lag continu een lagedrukgebied boven Nederland.

D Er waaide regelmatig een zuidenwind en er lag continu een hogedrukgebied boven Nederland.

 

8 De stad Venetië wordt ieder jaar wel een keer overstroomt. De afgelopen eeuw steeg hier de zeespiegel met 11 centimeter maar daalde de stad ook nog eens 12 centimeter. Een relatieve zeespiegelstijging van:

A 11 centimeter

B 12 centimeter

C 23 centimeter

D   1 centimeter

 

9 De kans op een Elfstedentocht in de winter van 2018 – 2019 bedraagt:

A   5%

B 10 %

C 15 %

D 20 %

 

10 Is de volgende uitspraak waar of niet waar?

In de opwarmende wereld wordt sneeuw schaars. Met kunstsneeuw proberen skioorden hun pistes te redden met, maar dat kost energie en draagt weer bij aan de opwarming. Het gevolg is dat de skiër het steeds hoger op moet zoeken.

A waar

B niet waar

 

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

 

Klik voor de antwoorden buiteNLand-klimaatquiz onderbouw.