NU Actueel

Klassieke auto’s winnen aan populariteit

Klassieke auto’s zijn auto’s van 30 jaar of ouder. Op 1 januari 2020 telde Nederland in totaal tweehonderdvierduizend zeshonderd tweeënveertig klassieke auto’s. Het totale Nederlandse wagenpark telde op dat moment bijna negen miljoen auto’s.
Het aantal klassieke auto’s groeide over heel 2019 met 2,3 procent, wat meer is dan de groei van het totale Nederlandse wagenpark. Hierbij was de toename namelijk 1,7 procent.

Opdrachten:

 1. Schrijf het genoemde aantal klassieke auto’s op 1 januari 2020 als getal.
 2. Bereken het aantal klassieke auto’s op 1 januari 2019.
 3. Het aantal klassieke auto’s van het merk Peugeot nam in 2019 procentueel het sterkst toe, namelijk met 7,5%. Op 1 januari 2019 waren er in Nederland 4411 klassieke auto’s van het merk Peugeot.
  Bereken het aantal op 1 januari 2020.
 4. In 2019 werden 4 785 klassieke auto’s geïmporteerd. Dit was 2 procent hoger dan in 2018. In 2018 lag de import 9 procent hoger dan in 2017.
  Bereken het aantal geïmporteerde klassieke auto’s in 2017.
 5. In 2019 werden 7471 klassieke auto’s geëxporteerd. Dit was 9 procent lager dan in 2018. In 2018 lag de export 17 procent lager dan in 2017.
  Bereken het aantal geëxporteerde klassieke auto’s in 2017.
 6. Op de kaart van Nederland staat per provincie het totaal aantal inwoners en het aantal inwoners per klassieke auto’s aangegeven.
  Controleer met een berekening dat het aantal klassieke auto’s in de provincie Friesland 11.283 was.
 7. Bereken het aantal klassieke auto’s in de provincie Drenthe.
 8. Bereken het verschil tussen het aantal klassieke auto’s in de provincies Limburg en Noord-Holland.
 9. Van alle klassieke auto’s wordt nog driekwart gebruikt en rijdt gemiddeld 1700 km per jaar.
  Bereken hoeveel kilometer deze auto’s in totaal in een jaar rijden.

Bronnen: Nu.nl

Wil je meer weten over Moderne Wiskunde?

Naar website