NU Actueel

Klagen op sociale media is goed voor je

  • TLPST
  • 4 februari 2020
  • Niveau: Havo/vwo onderbouw/Onderbouw
  • Bron: TLPST 64

Slechte dag op school gehad? Even stoom afblazen op sociale media helpt. Dat hebben onderzoekers ontdekt: als je op sociale media negatieve gevoelens onder woorden brengt, helpt dat om die emoties terug te dringen.

Sociale media waren aanvankelijk helemaal niet bedoeld om er te komen klagen. Maar nu mensen steeds vertrouwder raken met sociale media, voelen ze zich er veilig. Ze houden hun mond niet meer over dingen die ze vervelend vinden.

Medewerkers van webcare-afdelingen van bedrijven kunnen erover meepraten. Zij moeten leren omgaan met scheldkannonades op sociale media. Het wordt helemaal lastig als er kuddegedrag ontstaat: als enkele personen iets slecht vinden, sluiten anderen zich daarbij aan, waardoor een lawine van negatieve berichten ontstaat.

Soms loopt het de spuigaten uit. Dan hebben de berichten niets meer te maken met kritiek uiten, maar zijn het beledigingen en leugens. Daarom nemen steeds meer socialemediaplatforms stappen om ‘online shaming’ te voorkomen. Dus: online klagen helpt, maar doe het met mate.

Vragen

Lees de tekst en het artikel van VN.nl waar in de laatste zin naar verwezen wordt. Beantwoord vraag 1 eerst voor jezelf en daarna met de klas.

1 Zoek uit wat de volgende begrippen betekenen.

– online shaming
– klaagtweet
– affect labeling
– positive affirmation

Beantwoord de vragen 2a en 2b eerst voor jezelf en bespreek je antwoorden daarna in de klas.
2a Is er volgens jou een verschil tussen klagen op sociale media en online shaming? Leg je antwoord uit.
2b Klaag jij weleens op sociale media om je hart te luchten? Noem een voorbeeld.

Beantwoord vraag 3 eerst voor jezelf en bespreek je antwoord daarna in de klas.
3 In het artikel van VN.nl geeft mediapsycholoog Mischa Coster advies over het delen van negatieve emoties op sociale media. Welke zin uit het artikel geeft haar belangrijkste advies weer?

 

Kijk voor de antwoorden in TLPST nr. 64

Bron: TLPST nr. 64

 

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website

TLPST is een maandelijkse lesbrief van

Nieuw Nederlands en Genootschap Onze Taal.