NU Actueel

Kilometers maken op oliebollen frituurvet!

  • 24 januari 2018
  • Niveau: Havo/vwo onderbouw
  • Bron: Jongerenraad Ede en Volkskrant
 - NU Actueel Video bekijken

Het frituurvet waarin oliebollen zijn gebakken door de wc spoelen is geen goed idee, ook economisch gezien niet. Het filmpje van JeugdWaterschap (1:01 min) laat zien wat de gevolgen zijn en hoe het anders kan.

Opdracht

  1. Leg uit op welke manieren het door de wc spoelen van gebruikt frituurvet nadelige economische gevolgen heeft. Gebruik hierbij het begrip ‘maatschappelijke kosten’.
  2. Leg uit op welke manier gebruikt frituurvet alternatief aanwendbaar kan zijn.
  3. In de grafiek kun je aflezen dat Nederland voor 88% afhankelijk is van geïmporteerd frituurvet als grondstof voor biobrandstof. Wat kunnen de gevolgen zijn van deze sterke afhankelijkheid van het buitenland?

 

Wil je meer weten over onze economiemethode Pincode?

Naar website