NU Actueel

 - NU Actueel Video bekijken

Vanaf het studiejaar 2023-2024 zouden uitwonende studenten 255 euro moeten krijgen en thuiswonende 91 euro, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving in het AD. De bedragen zijn iets lager dan die van de afgeschafte basisbeurs, waarbij uitwonende studenten 286 euro kregen en thuiswoners 102 euro. Die basisbeurzen werden in 2015/2016 afgeschaft. Er zijn ook andere opties bekeken en doorgerekend, zodat de Tweede Kamer die kan bekijken. De aanvullende beurs zou op maximaal 419 euro uitkomen. De hoogte hangt af van het inkomen van de ouders van de student.

Opdrachten

  1. Waarom is de basisbeurs ooit bedacht en hoe werkt het?
  2. Waarom is de basisbeurs afgeschaft?
  3. Wat is het leenstelsel?
  4. Welke politieke partijen zijn tegen het leenstelsel?
  5. Waarom komt het kabinet weer met een vernieuwde basisbeurs?
  6. Wat gebeurt er als je volgend schooljaar wil gaan studeren?
  7. Maar waarom duurt de invoering van de basisbeurs nog tot 2023?

Eigen mening:

De Landelijke Studentenvakbond is geschrokken van de bedragen van de basisbeurs die gisteravond naar buiten zijn gekomen. De vakbond zegt dat de 255 euro voor uitwonende studenten en de 91 euro voor thuiswonenden te weinig is.

  1. Zijn de bedragen voor thuis en uitwonde studenten te laag? Motiveer je antwoord.

Stelling:  ‘Studenten moeten niet zeuren, maar studeren’

  1. Eens of oneens? Motiveer je mening.

 

Extra info: Hoe zit het nou precies met die basisbeurs?

Extra info: Kabinet denkt aan basisbeurs van 255 euro voor uitwonende studenten

Extra info: Studentenbonden: ‘Bedragen studiebeurs moeten honderden euro’s hoger’

 

Wil je meer weten over NU Burgerschap?

Ga naar de site