NU Actueel

Kamermeerderheid voor afschaffen leenstelsel

 - NU Actueel Video bekijken

Het leenstelsel afschaffen en teruggaan naar de basisbeurs is dus aan het nieuwe kabinet dat nu gemaakt wordt. Het kan dus nog wel even duren voor het ingaat. De Tweede Kamer debatteerde gisteren en eergisteren van ’s ochtends vroeg tot diep in de nacht over hun plannen voor 2022. Normaal gesproken maakt het kabinet die op Prinsjesdag (afgelopen dinsdag dus) bekend en reageren de andere politici daar vooral op. Maar omdat het kabinet nu demissionair is, hadden Kamerleden dit jaar meer macht om plannen te veranderen. Daardoor krijgen bijvoorbeeld mensen die in de zorg en op een basisschool werken volgend jaar meer geld. Ook komt er geld bij voor de nieuwe woningen, zorgmedewerkers, de politie en boa’s en voor defensie.

Opdrachten:

  1. Wat gebeurt er op Prinsjesdag?
  2. Wat is de miljoenennota?
  3. Wat zijn de Algemene beschouwingen?
  4. Het kabinet is demissionair. Waarom hadden de Kamerleden nu meer mogelijkheden om de plannen van het kabinet te wijzigen / aan te passen?
  5. Een meerderheid van de Kamer is voor het afschaffen van het leenstelsel. Leg uit waarom er kritiek is op het leenstelsel.
  6. De Kamer is voorstander van het herinvoeren van de basisbeurs. Leg uit wat het idee achter de basisbeurs is.

Eigen mening

Stelling: ‘Studenten met een studieschuld moeten volledig worden gecompenseerd’.

  1. Ben je het eens of oneens met de stelling en motiveer je mening.

 

Extra informatie:

Uitlegfilmpje en info van NOSop3: Meeste partijen willen compensatie voor leenstelsel-studenten

Minister: mooie nacht voor studenten, maar dit kabinet gaat leenstelsel niet afschaffen

 

Wil je meer weten over NU Burgerschap?

Ga naar de site