NU Actueel

Kaarten op maat

 - NU Actueel Video bekijken

Het is een worsteling om een platte kaart te maken van de bolle wereld. Er zijn allerlei oplossingen bedacht, maar er gaat altijd ergens iets mis. Afrika wordt bijvoorbeeld te klein getekend of Groenland te groot, of de onderlinge afstanden kloppen niet.

Opdrachten:

Bekijk het filmpje.

1a Waarom zijn eigenlijk alle kaarten van de wereld fout?

1b Voor wie waren de kaarten zoals Mercator die had getekend perfect?

Lees het artikel van RTL Nieuws en bekijk het filmpje op hun website.

2a Wat valt je op als je de Peters-wereldkaart vergelijkt met de wereldkaart die we meestal gebruiken?

2b Waarom vinden de scholen in Boston dat de wereldkaarten eerlijker moeten?

Ga naar www.thetruesize.com, klik daar op Clear map, zoek Netherlands op.

3a Sleep Nederland naar Afrika. Noem een paar landen die kleiner zijn dan Nederland.

3b Sleep Australië eens naar Rusland. Hoe kun je zien dat ook op deze kaart de grootte van de landen niet klopt?

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode?

Naar website