NU Actueel

Jeugdcriminaliteit neemt af, maar stijging ernstige delicten

 - NU Actueel Video bekijken

De criminaliteit onder minderjarigen en jongvolwassenen is de afgelopen zes jaar afgenomen, in vergelijking met de vijftien jaar daarvoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat wel een kanttekening plaatst bij die cijfers. In de laatste jaren neemt de ernstige jeugdcriminaliteit weer iets toe.

Volgens het CBS nam in de periode 2015 tot 2020 onder de meeste bevolkingsgroepen, in de meeste buurten en voor de meeste typen delicten de jeugdcriminaliteit af, vergeleken met de jaren voor 2015. Verder daalde het aantal veroordeelde minderjarigen van 2015 tot 2019 met een derde.

Opdrachten:

  1. Geef aan hoe het komt dat criminaliteit onder minderjarigen en jongvolwassenen in de afgelopen zes jaar is afgenomen.
  2. Wat verstaan we onder vormen van ernstige jeugdcriminaliteit?
  3. Waarom lopen onderlinge ruzies vaker uit de hand?
  4. De messenproblematiek onder jongeren speelt al enige tijd. Wat is daarvan de oorzaak?

Eigen mening:

  1. Vaak zijn signalen als thuisproblematiek en schoolverzuim een aanleiding voor jongeren om te ontsporen. Hoe zou je dit kunnen voorkomen?
  2. Volgens een jeugdofficier is het vooral belangrijk dat wordt ingezet op goede voorlichting en dat de ouders hier ook bij betrokken worden. Hoe belangrijk is de rol van ouders bij het voorkomen van crimineel gedrag bij jongeren?
  3. De overheid heeft de afgelopen jaren bezuinigd op GGZ, jeugdzorg en onderwijs. Is er volgens jou een relatie tussen deze factoren en de toename van ernstige criminaliteit? Motiveer je mening.

 

Extra info: CBS: jeugdcriminaliteit neemt af, maar laatste jaren stijging ernstige delicten

Extra info: Zware geweldsdelicten onder jongeren nemen verder toe

 

Wil je meer weten over NU Burgerschap?

Ga naar de site