NU Actueel

Japanse bevolking krimpt

  • 4 juni 2018
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw
  • Bron: De Morgen
 - NU Actueel Video bekijken

Japan moet actie ondernemen om de gevolgen van de vergrijzing tegen te gaan. Er worden te weinig kinderen geboren en dat vormt een bedreiging voor de toekomst van het land.

 

Miljoen minder Japanners

Japan zag zijn bevolking in de afgelopen jaren snel krimpen. Volgens cijfers van de Verenigde Naties werden in de jaren 1950 gemiddeld 2,75 kinderen geboren per vrouw, ruim boven de 2,1 die nodig is om de bevolking op lange termijn stabiel te houden. Momenteel is het vruchtbaarheidscijfer in Japan echter 1,44 per vrouw. Dat leidde in de afgelopen vijf jaar tot een bevolkingsafname van één miljoen mensen.

Het Nationale Instituut voor Onderzoek naar Bevolking en Sociale Zekerheid becijferde dat als deze trend doorzet, de Japanse bevolking krimpt van 126 miljoen nu tot 88 miljoen in 2065, en 51 miljoen in 2115. Doordat er minder kinderen en jongvolwassenen zijn, wordt een vicieuze cirkel in gang gezet: er wordt minder geld uitgegeven, waardoor de economie verzwakt. Daardoor nemen mensen minder of geen kinderen, waardoor de economie nog verder verzwakt.

Bron: www.DeMorgen.be, bewerkt

 

Opdrachten

Lees het artikel, bekijk de afbeeldingen en het filmpje.

1

a Waarom is het huidige vruchtbaarheidscijfer van Japan een probleem?

b Hoeveel inwoners heeft Japan in 2065 als de trend doorzet?

 

2

a Noem een economisch gevolg van de vergrijzing in Japan.

b Noem een sociaal gevolg van de vergrijzing.

c Waarom is vooral de snelheid van het proces van de afnemende bevolking in Japan het probleem?

 

3

a Waarom is verstedelijking de drijvende kracht achter de lage vruchtbaarheidscijfers in Japan?

b Wat heeft ‘karoshi’ te maken met de lage geboortecijfers?

c Welke oplossingen bedenkt de Japanse regering om de bevolkingsgroei weer op gang te krijgen?

d Waarom zijn investeringen in de regio’s van Japan belangrijk?

 

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website