NU Actueel

gereedschap en taal

Goed nieuws voor wie graag klust. Werken met gereedschap helpt taalonderzoek gereedschapnamelijk (waarschijnlijk) om moeilijke zinnen te begrijpen. Dat hebben Franse en Zweedse wetenschappers onderzocht.

In de weer zijn met gereedschap en woordjes leren gaan goed samen. Dat was in 2019 al ontdekt. De onderzoekers gingen nu nog wat verder: proefpersonen moesten een precisiewerkje met een nijptang uitvoeren. Daarna kregen ze de opdracht om zowel simpele als ingewikkelde zinnen te lezen en er vragen over te beantwoorden.

Uit dit onderzoek blijkt dat voor beide taken hetzelfde stukje van de hersenen gebruikt wordt. Krijgen de proefpersonen eerst een taaltaak, dan een klustaak en daarna weer een taaltaak? Dan begrijpen ze moeilijke zinnen beter.

De wetenschappers denken dat het mogelijk moet zijn een beter begrip van zinsbouw te trainen door met gereedschap te werken. Ook voor mensen met taalstoornissen kunnen klusoefeningen er misschien toe leiden dat ze betere zinnen maken.

Vragen en opdrachten

Beantwoord de vragen 1a en b samen met een klasgenoot en bespreek jullie antwoorden daarna in de klas.

1a Lees het artikel. Eerst was er via een MRI-scan bij de proefpersonen gekeken of bij de taaltaken en de klustaken hetzelfde deel van de hersenen werd geactiveerd. Dit bleek zo te zijn. Wat was vervolgens de onderzoeksvraag van de wetenschappers? Kopieer en plak de alinea met de onderzoeksvraag.

1b Hebben de onderzoekers antwoord gegeven op die vraag? Licht je antwoord toe.

Beantwoord vraag 2 samen met een klasgenoot en bespreek jullie antwoord daarna in de klas.

2 In de laatste twee alinea’s van het artikel komt taalwetenschapper Roel Willems aan het woord. Wat vindt hij goed en minder goed aan het onderzoek? Schrijf één positief punt op en één negatief punt.

Beantwoord de vragen 3a en 3b eerst voor jezelf en bespreek je antwoorden daarna in de klas.

3a Schrijf in eigen woorden op wat er met de uitkomsten van dit onderzoek gedaan kan worden.

3b Lijkt het jou leuk om dergelijk onderzoek te doen als taalwetenschapper? Licht je antwoord toe.

Kijk voor de antwoorden in TLPST nr. 83

Bron: TLPST nr. 83

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?Nieuw Nederlands

Naar de website

 

TLPST is een maandelijkse lesbrief van
Nieuw Nederlands en
Genootschap Onze Taal.