NU Actueel

Is het Eifel-vulkanisme nog steeds actief?

 - NU Actueel Video bekijken

Moeten we ons zorgen gaan maken over de nabijgelegen Eifel? Je moet er niet aan denken: een krachtige vulkaanuitbarsting net over de grens, in de Duitse Eifel. Dan hoor je het niet alleen in Keulen donderen, maar dan verandert het hele gebied in de driehoek Aken-Koblenz-Trier in een oorlogszone. Toch is zo’n natuurramp in de geologisch nabije toekomst niet geheel ondenkbaar, volgens de Nederlandse geoloog Corné Kreemer.

Dat het er lang geleden heftig aan toeging in de Eifel, staat wel vast. De twee kilometer grote, vrijwel ronde Laacher See, nog geen 40 kilometer ten zuidwesten van Bonn, is een heuse caldera. Die ontstond een kleine 13.000 jaar geleden toen magma uit de aardmantel in contact kwam met oppervlaktewater, wat tot een geweldige explosie leidde. Ook de talloze kleinere Maren in de omgeving hebben een vulkanische oorsprong.

Volgens onderzoekers komt in het centrum van het gebied de bodem omhoog met een snelheid van ongeveer één millimeter per jaar. Dat is veel sneller dan gemiddeld in de afgelopen paar honderdduizend jaar. ‘Heel goed te verklaren door omhoogkomend magma, met de top op een diepte van zo’n 50 kilometer,’ aldus Kreemer.

Vulkanoloog Bernd Andeweg van de Vrije Universiteit betwijfelt of er wel echt sprake is van veel activiteit. Door de combinatie van de botsing van Afrika en Europa – waardoor de Alpen en de Ardennen omhoog bewegen – en het breder worden van de Atlantische Oceaan, wordt dit deel van Europa sowieso enigszins ‘uitgerekt’, zegt hij. ‘Ook daardoor kan er makkelijker materiaal vanuit de diepte omhoogkomen. Overtuigende bewijzen voor het bestaan van een hete magmapluim zijn er niet echt. Ik zou er probleemloos in een vakantiehuisje gaan zitten. Sterker, als met zekerheid vaststond dat het gebied nog steeds vulkanisch actief is, zou ik dat zelfs nog liever doen.’

Bron: de Volkskrant, 9 juni 2020, bewerkt

Opdrachten

1 Lees de tekst en bekijk het filmpje.
a Zoek in de atlas de kaart op van Duitsland. Wat is ongeveer de lengte van de zijden van de driehoek Aken-Koblenz-Trier?
b De Laacher See is een caldera:  wat wordt daarmee bedoeld?
c Welke verklaring geeft geoloog Kreemer voor het sneller omhoog komen van de bodem in de Eifel?
d Waarom zou Andeweg graag in de Eifel zijn als de activiteit van de vulkaan toeneemt?
f Hoe kun je in het filmpje zien dat er ook nu nog steeds vulkanische activiteit is?

2 Zoek in de atlas de drie kaarten van Europa – Fysisch milieu op.
a Hoe kun je zien dat er in de Eifel vulkanische activiteit was?
b Volgens Andeweg wordt de Eifel uitgerekt. Welke bewijs zie je daarvoor in he filmpje?
c Welk begrip hoort bij de botsing van Europa en Afrika?

3 Ga naar de site Geopark Vulkaneifel.
a Hoeveel centra met vulkaanuitbarstingen zijn er in de Eifel geweest?
b Hoe zijn de vulkaankegels in de Eifel ontstaan?
c Wat zijn Maaren?

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in deel 1, hoofdstuk 1 Aarde in beweging.