NU Actueel

Is het een goed idee om studeren gratis te maken?

Onderstaande tekst is verschenen op VICE.com. Dit is een website met nieuws en documentaires over alles wat ertoe doet in de wereld. Lees de tekst en beantwoord de vragen.

1 Welke tegenstellingen staan in alinea 1?

2 Uit welk woord in alinea 1 blijkt de mening van de schrijver over het huidige stelsel het meest?

3 In alinea 2 staat: ‘maximale ontplooiing, kortom’. Wat is er mis met het signaalwoord en welk signaalwoord zou beter passen?

4 Waarop is het argument in alinea 3 gebaseerd?
A autoriteit
B onderzoek
C vergelijking
D voorbeeld

5 Welke tekststructuur bevat alinea 5?
A probleem – oplossingsstructuur
B verschijnsel – besprekingsstructuur
C Verschijnsel – verklaringsstructuur
D vraag- antwoordstructuur

6 Welke functie past het best bij alinea 6 als je kijkt naar de rest van de tekst?
A oorzaak
B gevolg
C toelichting
D toegeving

7 Waarop is het argument in alinea 6 gebaseerd?
A autoriteit
B onderzoek
C vergelijking
D gevolg

8 Wat is de hoofdgedachte van de tekst?

9 Welke uitdrukking zit verscholen in de afbeelding en waarom past die bij de tekst?

10  Bedenk twee argumenten voor en twee argumenten tegen de stelling: ‘gratis studeren is een goed idee’. Discussieer met een aantal klasgenoten of de hele klas.

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website