NU Actueel

Is biobrandstof echt beter voor het milieu?

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Bij de pomp vind je steeds weer andere brandstoffen. Zo is er tegenwoordig benzine waaraan biobrandstoffen zijn toegevoegd. Dat is bij wet verplicht en “tevens goed voor het milieu”. Maar hoe duurzaam zijn biobrandstoffen eigenlijk en hoeveel winst behalen we door biobrandstoffen aan benzine toe te voegen?
Lees dit artikel over biobrandstoffen.

Opdrachten

1. Geef de structuurformule van de brandstof aangeduid met “E” (in E5 en E10).

2. Leg uit waarom biobrandstoffen worden bijgemengd met benzine.

Ondanks het feit dat bijmengen duurzaam wordt genoemd, zijn er kanttekeningen. Je zou kunnen zeggen dat het beleid, hoe sympathiek ook, achter loopt op de recente ontwikkelingen.

3. Leg uit wat het eerste bezwaar van Van Andel is bij het benoemen van de duurzaamheid van bijmengen tot E5 of E10.

In het artikele staat: “Bij verbranding van een liter bio-E komt ongeveer 1,5 kilogram CO2 vrij”

4. Laat zien dat dit klopt. Ga bij de berekening uit van T=293K.

In het artikel zijn legio (chemisch-wetenschappelijke) bezwaren tegen het gebruik van bijgemengd biobrandstof . Toch gebeurt dat nog steeds. De “schuld” wordt gelegd bij de beleidsmakers/politiek.

5. Geef een recent voorbeeld waarbij maatschappelijke discussie is ontstaan als gevolg van politieke besluiten over “duurzaamheid / chemie” in relatie tot de chemisch-wetenschappelijke stand van zaken .

6.  Groepsdiscussie:
Geef elk een argument van Van Andel en Nonhebel met betrekking tot het bijmengen van E10.
Ben je het eens/oneens?
Hoe zou je hun argumenten zo kunnen ombouwen zodat er wel duurzaam wordt getransporteerd?

Wil je meer weten over onze scheikunde methodes?
Naar website Chemie
Naar website Chemie Overal

Bron: De Ingenieur
Bron afbeelding: Shutterstock