NU Actueel

Internationale vrouwendag

 - NU Actueel Video bekijken

Op 8 maart 1908 organiseerden vrouwen in textiel- en kledingindustrie in de VS een massale staking voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht. Later werd op die datum, 8 maart, de Dag van de Vrouw uitgeroepen. Het kiesrecht kwam aanvankelijk centraal te staan en later de positie van vrouwen over de hele wereld. De activiteiten gaan over uiteenlopende onderwerpen. In deze opdracht kijk je bijvoorbeeld ‘Vrouwen in de kunst’. Ken je er veel? Waarschijnlijk niet, de bekendste schilders zijn mannen. Hoe komt dat? Kunnen vrouwen niet schilderen?

 Opdrachten:

 1. Lees het artikel op de website gendergeschiedenis. Gebruik ook de informatie van ONH.nl over vrouwelijke kunstenaars.
  1. Noteer minstens vijf namen van vrouwelijke schilders die een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de kunst in Nederland.
  2. Noteer van elke van deze vrouwen in welk tijdvak zij leefde.
  3. Noteer daarachter in steekwoorden enkele bijzonderheden over elke vrouw.
  4. Bedenk van elke vrouw, wat een reden zou kunnen zijn dat ze nu niet bekend is.
  5. Trek aan de hand van het artikel conclusies over het bestaan en de bekendheid van vrouwelijke ‘meesterschilders’.
 2. Gebruik de website van het Rijksmuseum Stories over vrouwen, in de kunst en geschiedenis. Bekijk enkele schilderijen en beluister de podcast ‘Onzichtbare vrouwen‘.
  Leg uit in hoeverre onze kijk op de schilderkunst beïnvloed is door de manier waarop kunstkenners in het verleden dachten over de rol van vrouwen in de samenleving.
 3. Bekijk de Top 10 van het Rijksmuseum van invloedrijke vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis.
  1. Noteer de namen van vrouwen waarvan jij wel eens gehoord hebt.
  2. Vul de rij met namen aan met de namen van minstens vijf andere vrouwen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de (Nederlandse) geschiedenis?
  3. Kies één van de vrouwen uit de Top 10 of je eigen lijst bij opdracht 3b en zoek (aanvullende) informatie over haar op. Noteer de informatie die je vindt in een korte PowerPoint, Collage, Muurkrant, Infographic, enz..

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze geschiedenismethode Geschiedeniswerkplaats?

Naar website