NU Actueel

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Immunotherapie is een behandeling met medicijnen om het afweersysteem te versterken. Steeds vaker zetten artsen deze therapie in bij bepaalde vormen van kanker. Het afweersysteem gaat kankercellen te lijf. Omdat er toch het risico blijft dat het afweersysteem niet alle kankercellen opruimt, blijft in veel gevallen chemotherapie nodig.

Opdrachten
Bekijk de video ‘Immunotherapie met checkpoint remmers‘.
1  Waarmee doet een T-cel zijn ‘checks’?
2  Binas 84L1 Waaraan herkennen T-cellen een cel die met een virus besmet is?
3  Hoe beïnvloeden kankercellen de werking van T-cellen?
4  Hoe werkt immunotherapie door middel van checkpointremmers?
5  Welk opvallend verschil in reactie van T-cellen op stopsignalen van kankercellen vergeleken met de reactie op presentatie van een antigeen in Binas 84L1 is er?

Bekijk de video ‘AVL NKI themavideo immuuntherapie NL’.
6  Waardoor kunnen kankercellen uitgroeien tot tumoren?
7  Over welk type afweercel gaat het in deze video?
8  Waarvoor is het belangrijk om voor iedere patiënt een eigen immuuntherapie te ontwikkelen?
9  Waarop richt het onderzoek van oncoloog Blank zich?
10  Waaruit bestaat het onderzoek van oncoloog Jedema?

Lees de tekst Immunotherapie’.
11  Wat houdt de Car-t-therapie in?
12  Wat is het doel van het inzetten van therapeutische vaccins tegen kanker?
13  Soms reageert het afweersysteem overmatig waardoor bijwerkingen kunnen optreden. Wat zijn deze zelden optredende bijwerkingen van immunotherapie?

 

Bronnen
Antoni Van Leeuwenhoek ‘Immunotherapie met checkpoint remmers’
Antoni Van Leeuwenhoek ‘AVL NKI themavideo immuuntherapie NL’
Alles over kanker ‘Immunotherapie

Meer weten?
National Cancer Institute ’Immune Checkpoint Inhibitors’
Nucleus Medical Media ‘Cancer Immunotherapy’

 

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar (4e editie) 6 vwo H21 Afweer