NU Actueel

Column Aaf Brandt Corstius: ‘Al anderhalve dag niet in de Hema geweest’

Lees de tekst en beantwoord de tien vragen.
Let op: de tekst heeft negen alinea’s.

Vooraf:  Columnist Aaf Brandt Corstius schrijft onder andere voor het ochtendblad de Volkskrant. In haar columns op de achterpagina van die krant besteedt ze aandacht aan zaken die haar opvallen of die recentelijk in het nieuws waren.

1 Wat was voor de schrijfster de aanleiding om deze tekst te schrijven?
A de petitie die ze invulde over het behoud van de Hema
B de verrassingen die het jaar 2020 voor haar heeft
C het bericht dat er een Jumbosupermarkt in haar wijk komt
D het nieuws dat de Hema in haar buurt zal verdwijnen

2 Wat is het onderwerp van de tekst?
A de Hema
B het Hemagevoel
C het verdienmodel van de Hema
D het verdwijnen van winkels

3 Lees alinea 1 opnieuw. Waarom is de schrijfster zo ‘tevreden’ met de vele huilemoji’s die ze kreeg?
A omdat ze het fijn vindt te weten dat anderen hetzelfde treurige gevoel hebben
B omdat ze het fijn vindt te weten dat mensen in haar buurt gevoel durven uiten
C omdat ze nu weet dat anderen het bericht over de Hema ook hebben gelezen
D omdat ze nu weet dat haar apps door de mensen in de buurt zijn ontvangen

4 ‘Er bleek een petitie te bestaan om de Hema te behouden, die we dagenlang naar elkaar stuurden.’ (al. 1) Wat blijkt uit deze woorden van de schrijfster?
A dat ze dagenlang het nieuws over de Hema volgde
B dat ze de zinloosheid van die petitie voor de Hema inziet
C dat ze erg veel met mensen in de buurt in gesprek is
D dat ze net als de buurtbewoners de Hema wil behouden

5 In alinea 2 laat de schrijfster weten dat het verlies van ‘de Hema om de hoek, en elke Hema’ onvermijdelijk is en treurig maakt. De Hema is voor haar meer dan een winkel: een gevoel. Welke twee omschrijvingen voor ‘constante’ in de zin ‘Het is een constante in je leven: het is een Hema.’ passen goed in de tekst?
a iets van houvast
b iets van een feit
c iets vertrouwds
d iets van geluk

6 Wat doet de schrijfster in alinea 3?
A Ze geeft een samenvatting van haar dagelijkse bezigheden waaruit blijkt hoe vertrouwd de Hema voor haar is en bij haar hoort.
B Ze geeft een verklaring waaruit blijkt hoe vertrouwd de Hema voor haar is en hoe de winkel al zo lang bij haar dagelijks leven hoort.
C Ze geeft oplossingen voor het probleem van de Hema door favoriete artikelen te noemen die je bij Hema moet kopen om de winkel te behouden.
D Ze geeft voorbeelden waaruit blijkt hoe vertrouwd de Hema voor haar is en hoe de winkel al zo lang bij haar dagelijks leven hoort.

7 In alinea 4 zegt de schrijfster dat ‘hier geen verdienmodel inzit’.
Waarin zit geen verdienmodel?
A in klanten die alleen komen kijken en wat rondhangen en nooit iets kopen
B in klanten die met hun kinderen komen winkelen en oorbellen bekijken en kopen
C in klanten zoals aanstaande moeders die alleen kleertjes voor kinderen kopen
D in klanten zoals Brandt Corstius die alleen een enkele onderbroek of worst kopen

8 Lees alinea 5 opnieuw. Wie is die persoon die ze kent en in 1954 een pop kocht in die Hema die er al 87 jaar ‘zit’?

9 Uit welke woorden in alinea 7 blijkt het best dat de schrijfster geschokt is door ‘een nieuw gerucht’ (al. 6)?
A ‘Nu was de maat vol’
B ‘ik moest dit uitzoeken’
C ‘Bovendien was ik al anderhalve dag niet in de Hema geweest’
D ‘dus ik moest nodig twee paar sokken en een paar kinderslippers kopen’

10 De column is geschreven in de tijd dat de wereld en dus ook Nederland hard getroffen wordt door het virus covid-19 of corona: ‘Niemand wist iets. Hema, corona, het is ook allemaal hetzelfde.’ (al. 8) Wat wil de schrijfster met deze woorden zeggen over wat het jaar 2020 biedt?
A Er is allemaal ellende en slecht nieuws tot nu toe in 2020.
B Er is allemaal ellende en we weten niet hoe het verdergaat.
C Er is veel wat we niet weten over het virus en de Hema.
D Er is zelfs bij de oudste kassajuffrouw onzekerheid over 2020.

 

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website