NU Actueel

Ijsberen hinderen expeditie

Inleiding:

De van oudsher witte wereld rond de Noordpool verandert snel. De opwarming van de aarde gaat nergens zo hard als in het Arctische gebied. De veranderingen worden onderzocht door een grote internationale wetenschappelijke expeditie. Het onderzoek wordt gehinderd door ijsberen. Meestal zijn er een paar, maar nu zitten er waarschijnlijk tientallen in de buurt die je niet ziet in het landschap. 

Opdrachten:

1. Lees het artikel van de NOS over de Nederlands expeditie die gehinderd wordt door ijsberen.

2. Welke reden wordt genoemd dat de bemanning van de “Ortelius” niet had verwacht dat er zoveel ijsberen zouden zijn (alinea 6).

3. Er is nog een gevolg van het snelle smelten van het zee-ijs (alinea 7 en 8).

a. Welke invloed heeft dit op de overlevingskans van de ijsberenpups?

b. Hoe proberen de ijsbeermoeders dit op te lossen?

4. Kijk naar de animatie van de NASA over de opwarming van de aarde. Rood betekent warmer geworden ten opzichte van de periode ervoor, blauw staat voor koeler dan de periode ervoor.

a. Welke tijdsperiode wordt hier in kaart gebracht?

b. Met hoeveel graden is de temperatuur in het noordpoolgebied gestegen?

Verdieping

5. Kijk naar de animatie van de NASA over het terugtrekken van het zee- ijs op de noordpool.

Met welk land blijft het zee-ijs tot nu toe wél een aaneengesloten vlakte vormen?

Tip: gebruik Google Earth om de locaties met elkaar te vergelijken.

6. Stel dat je campagne gaat voeren over de klimaatverandering in samenhang met het leefgebied van de ijsbeer.

Bekijk de video van het WWF.

Kies twee argumenten voor en twee argumenten tegen wat er hierin wordt aangeraden.

Bronnen:

NOS artikel: Nederlandse expeditie op spitsbergen

NOS animatie: Verandering in de omvang van het zee-ijs rond de Noordpool sinds 1979 bron NASA

NOS animatie: Ontwikkeling van de temperatuur wereldwijd van 1880 tot nu bron NASA

WWF Rangers: Alles over de ijsbeer

 

Meer weten:

Willem Wever: Wat eet een ijsbeer?

NOS rapportage: Onderzoek ijsberen en overwinteren op de Noordpool

Wil je meer weten over onze methode biologie?

Naar de website

 

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar 5e editie Hoofdstuk 3 Planten en dieren, hoofdstuk 6 Mens en milieu