NU Actueel

‘Iedereen in het park kende chimpansee Mike, hij had een cultstatus’

Lees de tekst en beantwoord de vragen.

1. Wat is het onderwerp van de tekst?
A chimpansees in dierenparken
B chimpansees in Dierenpark Amersfoort
C de cultstatus van de ontsnapte chimpansee in Dierenpark Amersfoort
D de ontsnapping van chimpansees in Dierenpark Amersfoort

2. Welk signaalwoord staat in de vierde alinea onder de foto en welk tekstverband hoort daarbij? Noteer ook de delen van dit verband.

3. Hoe ziet imponerend gedrag bij chimpansees eruit?

4. In de achtste alinea onder de foto staat een vergelijking. Leg deze vergelijking uit.

5. Waarom is er niet gekozen voor een verdoving? Daarvoor is niet gekozen omdat…
A chimpansees bang zijn voor verdovingen en daarom het park uit zouden kunnen vluchten.
B chimpansees te sterk zijn om te verdoven en daardoor zou het te gevaarlijk voor de verzorgers.
C het lang duurt voor een verdoving werkt en de chimpansees ondertussen mensen zouden kunnen doden.
D verdovingen bij chimpansees niet werken in tegenstelling tot wat we soms in films zien.

6. In de titel van de tekst staat dat chimpansee Mike een ‘cultstatus’ had. Wat betekent ‘cultstatus’ in deze tekst? Dat is een status die aangeeft dat…
A je bijgedragen hebt aan cultuur.
B je erg bekend bent.
C je hebt gewerkt in het circus.
D je niet geschikt bent om kunstjes te doen.

7. Noem een overeenkomst en een verschil tussen de chimpansees Mike en Karibuna.

8. De verzorger van Mike komt Mike tijdens de ontsnapping tegen en blijft eerst staan, voordat hij zichzelf in veiligheid brengt. Zou jij dat als verzorger ook doen of niet? Beargumenteer je antwoord en deel je mening en argumentatie met klasgenoten.

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website