NU Actueel

Hoogwater in de Maas

 - NU Actueel Video bekijken

Het zal toch niet waar zijn dat precies na 25 jaar de dijken in het stroomgebied van Maas en Waal het weer bijna gaan begeven en dat net als in februari 1995 duizenden mensen geëvacueerd moeten worden?

Biedt het project ‘Ruimte voor de rivier’, dat bijna voltooid is, nu wel voldoende veiligheid?

buiteNLand 4vmbo hoofdstuk 3 Water bron 19

De rivier de Maas had deze week behoorlijk wat water te verstouwen, omdat het de afgelopen periode flink geregend heeft in het stroomgebied van de Maas; met name in Noord-Frankrijk en de Belgische Ardennen. Al dat regenwater moet via de rivier worden afgevoerd. Rijkswaterstaat heeft bij Maastricht de hoogste piek van ongeveer 1800 m3 water per seconde gemeten. Ter vergelijking: normaal is dat zo’n 200 m3 per seconde. Uit voorzorg heeft het Waterschap Limburg pompen geplaatst. Daarvan zijn er nu drie in gebruik genomen bij beken die in verbinding staan met de Maas.

 

Opdrachten

1 Lees de tekst en bekijk de filmpjes over de situatie van 25 jaar geleden en nu.
a Hoeveel steeg de Rijn bij Lobith op dinsdag 24 januari 1995?
b Welke rivier zorgde 25 jaar geleden in eerste instantie voor de grootste problemen?
c Waarom was de situatie in het Land van Maas en Waal ernstiger dan in Borgharen en Itteren?
d Hoeveel keer meer water voerde de Maas bij Maastricht deze week af?
e Noem een aantal maatregelen die uitgevoerd zijn in het project ‘Ruimte voor de Rivier’.

Grote Bosatlas 55e ed. kaart 43A Stroomgebieden

Grote Bosatlas 55e ed. kaart 43D Debietverloop van Rijn en Maas

2 Bekijk de kaarten 43 A en 43D uit de Grote Bosatlas.
a Welk stroomgebied is het grootst en welk stroomgebied het kleinst?
b Wat voor soort rivier is de Maas en wat voor soort rivier is de Rijn?
c Welke rivier heeft het grootste debiet?
d Leg uit wat het verschil is tussen regiem en debiet.
e Een gebruiker van de Bosatlas beweert het volgende: “Gelukkig hebben we voor het 2020 de hoogste waterstanden van de Rijn en de Maas weer gehad”. Leg uit of deze uitspraak juist of onjuist is.

Grote Bosatlas 55e ed. kaart 97A Neerslag

3 Bekijk de kaarten 43A en 97A uit de Grote Bosatlas.
a Uit welk deel van België krijgt de Maas het meeste water aangeleverd?
b Hoe noem je de grens de tussen het stroomgebied van de Maas en de Rijn?
c Leg uit waarom in dit gebied veel neerslag valt.

Grote Bosatlas 55e ed. kaart 43H Grensmaas bij Vissersweert (hoogwatergeul)

buiteNLand 2kgt hoofdstuk 3 Water bron 26

4 Bekijk kaart 43H uit de Grote Bosatlas. Bekijk ook de afbeelding over de drietrapsstrategie goed.
a Scheepvaart in de Grensmaas is niet mogelijk. Hoe heeft men dit opgelost?
b Zijn de volgende drie uitspraken juist of onjuist?
– Doordat de Grensmaas bij een piekafvoer de waarden kan gebruiken, heb je benedenstrooms minder kans op overstromingen.
– Doordat langs de Grensmaas overlooppolders zijn aangelegd, wordt het water beter vastgehouden.
– Doordat parallel aan de Grensmaas meer water via het Julianakanaal wordt afgevoerd, neemt de overstromingskans benedenstrooms af.
c Welk onderdeel van de driestrapsstrategie past het beste bij het Grensmaasproject?
d In het Nederlandse deel van het stroomgebied van de Maas is het vaak moeilijk om ruimte te vinden voor retentiegebieden. Geef hiervoor twee redenen

 

Grote Bosatlas 55e ed. kaart 43B Gemiddelde afvoer rivieren (debiet)

Grote Bosatlas 55e ed. kaart 43C Hoogwater Rijn

5 Vergelijk kaart 42B en C met kaart 43H (zie opdracht 4) uit de Grote Bosatlas.
a Welke maatregel uit ‘Ruimte voor de Rivier’ is toegepast op de Grensmaas bij Vissersweert?
b Leg uit wat het effect van het verlagen van kribben is en bij welk deel van de drietrapsstrategie dit hoort.

 

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in 4 HAVO/ VWO hoofdstuk 4 Wateroverlast.