NU Actueel

Hoeveel afval recyclen we?

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Op naar de 100%! Deze, nogal ambitieuze, doelstelling van recycling Nederland is nog lang niet gehaald. Het ingezamelde afval is niet zuiver genoeg, de prijs van het hergebruiken is te hoog of de technologie ontbreekt nog. Dit zijn slechts enkele van de redenen waardoor de 100% nog niet gehaald wordt.
Maar wat gebeurt er eigenlijk met ons afval? Het CBS (centraal bureau voor de statistiek) zorgt ieder jaar voor veel cijfers, onder andere over de hoeveelheden afval die worden gerecycled. Dagbladen zoals de Volkskrant, spelen daarop in met een artikel.

Lees eerst het artikel van het CBS en vervolgens dit artikel uit de Volkskrant.

Opdrachten

Volgens de cijfers van het CBS, produceren we per inwoner in 2016 2,5·103 kg afval.

  1. Hoeveel kg afval is dat per persoon per dag?

In het artikel van het CBS staat een figuur. Bij “binnenlandse winning” zie je daar drie stromen.

  1. Noteer deze drie stromen en geef van elke stroom een voorbeeld.

We recyclen 1,7·103 kg afval (per persoon), voor een groot deel door de bouwsector. Het CBS geeft onder het kopje “bouwsector grote afvalverwerker” aan waarvoor deze materialen worden (her)gebruikt.

  1. Leg, met behulp van een voorbeeld, uit of hier sprake is van upcyclen of van downcyclen.

In het artikel uit de Volkskrant wordt meer ingegaan op huishoudelijk afval. Vooral voor plastic worden de gestelde doelen niet gehaald.

  1. Geef twee oorzaken voor het niet halen van de doelstelling dat 40% van het plastic gerecycled zou moeten worden.
  2. Geef voor elk van de in vraag 4 genoemde oorzaken aan hoe deze ondervangen kan worden.

Wil je meer weten over onze scheikunde methodes?
Naar website Chemie
Naar website Chemie Overal

Bron: CBS en De Volkskrant
Bron afbeelding: Shutterstock