NU Actueel

Hoe zit het nou met kernenergie?

De tekst van deze week komt van Oneworld, een website met onafhankelijke journalistiek over mondiale verbondenheid en duurzaamheid.

Lees het artikel en beantwoord de vragen.

De inleiding begint met een…:
a. Actualiteit
b. Anekdote
c. Historisch feitje
d. Probleemstelling

In de eerste drie alinea’s zit veel ‘figuurlijk’ taalgebruik. Wat wordt bedoeld met de volgende formuleringen: ‘een middelvinger naar’, ’te planten’, ‘op hoge poten’ en ‘standpunten aankleden met’.

In de tweede alinea van het deel ‘Kan kernenergie de klimaatcrisis oplossen?’ staan diverse signaalwoorden. Welke verbanden geven de volgende signaalwoorden aan: ‘bijvoorbeeld’, ‘bovendien’, ‘eerder’.

In de tekst worden veel voor- en nadelen van kernenergie tegenover elkaar gezet. Noem 4 voordelen en 4 nadelen.

In het deel ‘Wat kost het?’ worden voorbeelden aangehaald van twee reactoren in het Amerikaanse Georgia. Wat wil de schrijver aantonen met deze voorbeelden?

In de derde alinea van het deel ‘En kernrampen dan?’ wordt een argument gebruikt op basis van:
a. Autoriteit
b. Nut
c. Vergelijking
d. Voor- en/of nadelen

7 De tekst eindigt met twee opties voor de toekomst. Welke is volgens jou het beste? En waarom?