NU Actueel

Hoe verstandig is het om geld van vrienden / familie te lenen?

 - NU Actueel Video bekijken

Lenen bij vrienden of familie: onderlinge solidariteit maar ook bron problemen.

Informele schulden vormen een groeiend probleem onder Nederlandse moslims. Maar ook mensen met andere achtergronden kampen steeds meer met de negatieve gevolgen van het lenen van vrienden of familie.

Niet meer naar de supermarkt durven te gaan omdat je bang bent dat je het familielid of de vriend tegenkomt bij wie je een schuld hebt. Of andersom: een vriend of familielid mijden aan wie je geld hebt uitgeleend. Geld dat je zelf hard nodig hebt terwijl je weet dat de persoon aan wie je het uitleende het niet kan terugbetalen.

Het zijn pijnlijke situaties die kunnen oplopen tot spanningen binnen en tussen families en stress bij schuldeisers en schuldenaren. Ze staan beschreven in Informele schulden: een tweezijdige medaille, een door het ministerie van Sociale Zaken gefinancierde studie in opdracht van het Nationaal Zakat Fonds, een hulporganisatie van en voor moslims.

Opdrachten:

  1. Bekijk het filmpje en het artikel: Wat wordt bedoeld met “informele schulden”?
  2. Waarom kunnen informele schulden leiden tot spanningen binnen families en vriendenkringen?
  3. Wat zijn enkele voorbeelden van mensen die in het filmpje worden genoemd die informele schulden hebben?
  4. Waarom zou het voor sommige mensen moeilijk zijn om formele schulden aan te gaan bij een bank?
  5. Welke drempels zijn er die mensen ervan weerhouden hulp te zoeken bij formele instanties?
  6. Benoem enkele gevolgen van informele schulden?
  7. Hoe kan het verbod op het heffen en betalen van rente volgens de islam invloed hebben op het lenen en uitlenen van geld?

Eigen mening:

  1. Zou jij geld lenen of uitlenen van / aan vrienden of familie? Motiveer je antwoord.
  2. Stelling: ‘Leen geen geld als je financiële toekomst onzeker is’. Eens of oneens? Motiveer je mening.

 

Wil je meer weten over NU Burgerschap?

Ga naar de site