NU Actueel

Hoe maakt Pieter Derks zijn columns voor De Nieuws BV?

  • Lesopener
  • 19 april 2021
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw

Kijk voor je begint met deze opdracht deze video met daarin een column van Pieter Derks voor De Nieuws BV, een radioprogramma van BNNVARA op Radio 1.

Lees vervolgens dit artikel, waarin Pieter zelf beschrijft hoe hij te werk gaat bij het maken van zo’n column.

1 In alinea 2 staat de volgende zin: ‘Een gedisciplineerde … wachten staat.’ Wat wil Pieter hiermee over zichzelf zeggen?

2 Zoek het woord ‘junk’ op in een woordenboek of op Vandale.nl. Vind je het gebruik van het woord ‘junk’ in de samenstelling ‘deadlinejunk’ passend? Waarom wel of niet?

3 Er wordt gebruik gemaakt van steeds grotere overdrijving in alinea 3 om aan te geven hoe Pieter met deadlines omgaat. Overdrijving is een stijlfiguur dat ook wel ‘hyperbool’ wordt genoemd. Hoe heet het stijlfiguur waarbij iets steeds groter/erger/meer wordt?
A Antithese
B Chiasme
C Climax
D Paradox

4 In deze tekst maakt Pieter zichzelf meermaals belachelijk. Citeer twee woordgroepen waar je dat in terug ziet.

5 In alinea 4 wordt er gebruik gemaakt van een tegenstellend signaalwoord, het woord ‘maar’ (r. 2). Parafraseer de inhoudelijke tegenstelling.

6 In alinea 4 wordt aan het eind een bepaald type argument gebruikt om aan te geven waarom Pieter vindt dat praten over humor niet werkt. Hoe noemen we dit type argument? Een argument op basis van:
A autoriteit
B normen en waarden
C oorzaak en gevolg
D vergelijking

7 Wat is de ironie van de laatste twee zinnen van de tekst?

8 Deze tekst is, net als de radiocolumns van Pieter, grappig bedoeld. Kan een geschreven (en dus gelezen) tekst even grappig zijn als een uitgesproken (en dus geluisterde) tekst? Vergelijk de geluisterde column met de gelezen tekst. Wat vind jij en waarom? Bespreek het met je klasgenoten.

 

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website