NU Actueel

Hoe kan het dat de brandweer het vuur in Australië niet geblust krijgt?

 - NU Actueel Video bekijken

Er lijkt maar geen einde te komen aan de branden in Australië. Een gebied zo groot als Nederland staat in brand. In Australië zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren. Ze vinden dat de regering te weinig doet tegen de bosbranden in het land. De demonstranten vinden ook dat er meer gedaan moet worden tegen de klimaatverandering. Ze noemen het een noodsituatie.

Opdrachten
1. Waarom lukt het niet om de bosbranden in Australië op korte termijn te blussen?

2. Wat zijn de gevolgen van de bosbranden in Australië voor mens, dier en natuur?

3. Hoe komt het dat het klimaat verandert? Geef 3 redenen.

4. Bestaat er volgens jou een verband tussen de hevige bosbranden en klimaatverandering op aarde?

5. Waarom is er veel kritiek op de premier van Australië? (Extra info)

Eigen mening
Australië wordt al maanden geteisterd door bosbranden. Bijna een kwart miljoen Australiërs zijn op de vlucht voor het vuur. Zo’n 10,3 miljoen hectare is afgebrand en zeker 27 mensen kwamen om het leven. Er zijn naar schatting 1 miljard dieren omgekomen. Het Rode Kruis opent een gironummer voor hulp aan Australië. Dat land wordt al sinds begin november geteisterd door bosbranden. Op giro 5125 wordt geld ingezameld voor hulp aan getroffen mensen. (Extra info)
Stelling: ‘Het Rode Kruis moet geen rijke westerse landen financieel steunen’
Ben je het eens of oneens met de stelling en motiveer waarom je dat vindt.

Extra info: ‘Het vuur ging zo snel, de dieren hadden geen enkele kans’
Extra filmpje: Klimaatprotesten in Australië onder de rook van voortrazende bosbranden

Wil je meer weten over NU Burgerschap?
Ga naar de site