NU Actueel

Hoe God de Nederlandse schoollokalen binnenkwam

 - NU Actueel Video bekijken

Iedereen kan een school beginnen in Nederland, dat staat in de grondwet. En dus hebben we veel bijzonder onderwijs. Waarom eigenlijk en hoe heilig blijft dat principe?

Opdrachten
1. Wat verstaan we onder artikel 23 uit de Nederlandse grondwet?
2. Waarom staat dit artikel ter discussie?
3. Wat zijn de voor- en nadelen van artikel 23?
4. Waarom mogen openbare scholen geen scholieren weigeren?
5. Wat verstaan we onder de schoolstrijd in de jaren 30?

Eigen mening: Stelling:
‘Door het bijzonder onderwijs komen grote groepen jongeren niet met elkaar in contact en daarom moet artikel 23 worden afgeschaft?
Ben je het hier mee eens of oneens en motiveer je antwoord.

Extra info: Zijn christelijke en islamitische scholen nog van deze tijd?

Ga naar de site