NU Actueel

Hoe geef je een sterk argument?

Onderdeel: Stijlmiddelen
Voor: HAVO / VWO 4 + 5 + 6
Duur: 45 minuten

Een argument geven is één, maar dit vervolgens sterk onderbouwen is voor
leerlingen vaak een stuk lastiger. In deze lestip behandelen we een methode om
argumenten krachtig te onderbouwen: het SExI-model. Door dit model snijdt je mes
bovendien aan twee kanten: je argumentatie wordt er niet alleen sterker door, ook
is voor je publiek veel makkelijker om je argumenten te onthouden.

Het model

SExI komt uit het Engels en staat voor: state (‘stel’), explain (‘leg uit’) en illustrate
(‘illustreer’):

  • State: Vat in een korte zin je argument samen. Je mag hier ook één woord –
    een label – toevoegen.
  • Explain: Leg je argument uit. Gebruik hier twee vragen: (a) waarom klopt je
    argument? (b) waarom is je argument belangrijk?
  • Illustrate: Geef een voorbeeld, feit of statistiek bij je argument.

Een voorbeeld

We gebruiken het SExI-model voor de stelling: Schooluniformen moeten worden
verplicht. Een argument kan er dan zo uit zien:
Het gebruik van een schooluniform leidt tot minder pesten (state). Een aanleiding
voor pesten is vaak dat iemand er anders uitziet. Met een schooluniform ziet
iedereen er echter hetzelfde uit en valt die aanleiding weg. Dat is belangrijk, want
pesten heeft grote en nare gevolgen (explain). Zo is bekend dat pesten kan leiden tot
depressie en verslavingsproblemen (illustrate).

Opdracht 1

Uw leerlingen gaan werken aan de hand van de volgende stelling: Nederland moet
geboortebeperking als voorwaarde stellen voor het verstrekken van
ontwikkelingshulp. Dit zou betekenen dat Nederland alleen ontwikkelingshulp geeft
aan landen met wetgeving die zegt dat je maximaal twee kinderen mag krijgen
(‘two-child policy’).

Vraag uw leerlingen om vóór de stelling te zijn en laat hen twee argumenten uitwerken via het SExI-model. Laat uw leerlingen gebruikmaken van betrouwbare informatiebronnen. Hieronder staan alvast twee deels ingevulde voorbeelden.

Opdracht 2

Uw leerlingen zijn nu tegen de stelling. De opdracht is hetzelfde. Ook hierbij twee deels ingevulde voorbeelden.

Opdracht 3

Nog meer oefenen? Denk eens aan deze stellingen:

  • Het volk moet kunnen besluiten waar geld voor wetenschappelijk onderzoek naartoe moet.
  • De overheid moet subsidie geven op elektrische voertuigen voor particulieren.
  • Er moet een extra leerjaar komen op de onderbouw van het vmbo.

 

Klik hier om de pdf van deze lesbrief te downloaden.

 

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website