NU Actueel

 - NU Actueel Video bekijken

Hittegolf in India

Dit jaar hebben kinderen in Noord-India vroeg zomervakantie. Al in de laatste week van april. Dit komt door een hittegolf die veel eerder plaatsvond dan normaal. Meer over deze hittegolf zie je in de video van het jeugdjournaal.

Opdrachten:

  1. Normaal gesproken begint in Noord-India de zomervakantie halverwege mei. Hoeveel extra dagen vakantie hebben de leerlingen dit jaar? Kies uit 5, 15 en 25 dagen.
  2. In India was het tijdens de hittegolf 45° Celsius. Vroeger gebruikte men in India de eenheid Fahrenheid om de temperatuur mee aan te geven. Als je de temperatuur in Celsius eerst vermenigvuldigt met 1,8 en er daarna 32 bij optelt, bereken je de temperatuur in graden Fahrenheid. Hoeveel graden was het tijdens deze hittegolf als je de temperatuur in Fahrenheid aangeeft? Controleer je antwoord.
  3. In India wonen ruim 1,3 miljard mensen. Schrijf dit getal voluit op, dus met alle cijfers.
  4. Van alle mensen in India heeft 13% een airco. Hoeveel mensen in India hebben dan een airco?
  5. Bij zulke hoge temperaturen moet je veel drinken. In die hitte is dat elke dag zo’n 4 liter water. Een flesje water is 0,5 liter. Hoeveel flesjes water moet je dan elke dag drinken?
  6. Om de hoeveel uur moet je dan overdag een flesje water drinken? (Ga er vanuit dat je niets drinkt tijdens de 8 uur die je slaapt)

Bronnen: Jeugdjournaal  ; berekenmij.nl

Wil je meer weten over Moderne Wiskunde?

Naar website