NU Actueel

Het zingen van ijs

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Je hebt het misschien in de afgelopen weken zelf nog gehoord: het zingen van natuurijs. Dit bijzondere verschijnsel kan worden verklaard door trillingen in het ijs, het eventuele water eronder dat niet bevroren is en de lucht. 

Lees hier het artikel.  

Opdrachten

‘Die trillingen bewegen zich verschillende kanten op. Ze lopen als golven in alle richtingen door het ijs heen, maar ook door de lucht erboven en door het water eronder. Het zijn vooral de trillingen in het ijs zelf die zulke rare geluidseffecten veroorzaken.’ 

1. Leg uit of de golven eendimensionaal, tweedimensionaal of driedimensionaal zijn. 

2. Leg uit wat het verschil is tussen transversale en longitudinale golven. 

In het YouTube-filmpje uit ‘extra informatie’ zie je op 1.35 het beeld bewegen als gevolg van golven in het ijs. 

3. Leg uit of de golven die in het filmpje het beeld laten bewegen transversale of longitudinale golven zijn

4. Zijn geluidsgolven in lucht transversaal of longitudinaal? 

Als je goed kijkt naar de animaties in het artikel, zie je dat de golven zich in de twee animaties met verschillende snelheden voortbewegen. 

5. Verklaar het verschil tussen de snelheden in de animaties. 

Een schaatser schaatst op ijs van -4 °C en veroorzaakt trillingen in het ijs. De resulterende geluidsgolf heeft een frequentie van 5.000 Hz. 

6. Bereken de golflengte van de golf. Gebruik Binas tabel 15A. 

PLUS Wijnant vertelt: “Het leuke is dat de geluidsfrequenties uit elkaar worden getrokken naarmate de golven zich verder door het ijs voortbewegen”. IJs is een voorbeeld van een zogenaamd dispersief medium. Lucht is dat niet. 

7. Zoek uit wat een dispersief medium is en leg daarmee uit waarom ‘geluidsfrequenties uit elkaar worden getrokken’ naarmate de golven zich door het ijs voortbewegen.

Extra informatie 

YouTube

ACS

Wikipedia

Wil je meer weten over onze natuurkunde methodes?
Naar website Chemie
Naar website Chemie Overal