NU Actueel

Het waterpeil van het Meer van Kinneret stijgt

  • Bosatlas
  • 11 mei 2020
  • Niveau: Onderbouw
  • Bron: ND.nl
 - NU Actueel Video bekijken

De Israëli’s dansten afgelopen week van vreugde toen het waterpeil van het Meer van Kinneret met 18 cm steeg. Lange tijd is het kostbare waterpeil door het gebrek aan regen tot een gevaarlijk dieptepunt gedaald, waardoor het zoetwatermeer in een ellendig zoutwatermeer is veranderd. Maar door de regenval van de afgelopen winter staat het huidige niveau van het water staat nu op 210,04 meter onder de zeespiegel.

Het Meer van Kinneret is voor Israël van wezenlijk belang, omdat het in 25 procent van alle watergebruik voorziet. Het laagste meer ter wereld is het belangrijkste zoetwaterreservoir van Israël. Via de National Water Carrier, een groot kanalen- en pijpleidingensysteem van 130 km lengte, pompt Israël water vanuit het Meer van Kinneret naar het droge zuiden van het land. Met talloze irrigatiekanalen wordt water naar de landbouwgebieden gebracht. Door de techniek van het ontzilten van zeewater wordt het meer sinds 2014 ook gevuld met water vanuit ontziltingsfabrieken.

Daarnaast is het meer met zijn oppervlakte van 160 km² ook om ecologische redenen van grote waarde. Het is ook een trekpleister voor pelgrims omdat het meer een belangrijke rol in de Bijbel speelt. Jezus zou er meerdere wonderen hebben verricht, zoals wandelen over het water en een mensenmassa voeden met slechts vijf broden en twee vissen. En vergeet niet dat het Meer van Kinneret het laagste zoetwatermeer op aarde is en het op één na het laagste waterbekken ter wereld, na de Dode Zee.

Bron: ND.nl, Nieuwsblad.be en Israel Today, bewerkt

Opdrachten

1 Bekijk het filmpje en lees de tekst.
a Waardoor zakte het water in het Meer van Kinneret de laatste jaren?
b Hoeveel centimeter is het niveau in het meer de afgelopen winter gestegen?
c Hoe zorgde men de afgelopen jaren ervoor dat het niveau niet te veel daalde?

2a Waarom is het Meer van Kinneret zo belangrijk voor Israël?
b Wat betekent het dat het meer een belangrijke ecologische waarde heeft?
c Waarom gaan pelgrims vanuit de hele wereld naar het meer?

GB 153A Israel-Palestina

GB 153B Neerslag

GB 153D Irrigatie

GB 153E Bodemgebruik en natuurlijke hulpbronnen

3 Bekijk de kaarten van Israël.
a Hoe wordt het Meer van Kinneret in de atlas ook welgenoemd?
b Wat is er bijzonder aan de hoogteligging van het dit meer?
c De Jordaan stroomt via het Meer van Kinneret naar de Dode Zee. Wat is de hoogteligging van de Dode Zee?
d Hoe kun je op de kaart zien dat het hier om een bijzondere situatie gaat?
e Hoe kun je zien dat de Golanhoogte belangrijk is voor het Meer van Kinneret?

4 Vergelijk de drie kaarten van Israël over neerslag, irrigatie en bodemgebruik nog een keer goed.
a Waarom is de NWC belangrijk voor het gebied ten zuiden van Tel Aviv-Jaffa?
b Waar wordt de bodem ten zuiden en zuiden van deze stad vooral voor gebruikt?
c Israël haalt ook water uit aquifers volgens de kaart. Wat zijn dat?

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in deel 2, hoofdstuk 3 Water.